Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 

 
Cz-Eng
Uvod
Adresa
Informace o klinice
Centra a poradny
Veda a vyzkum
Vyuka
OPPA
PGS
Seminare, kursy
Kurz
Telefony
Vyrocni_zpravy
Odkazy
Henneruv nadacni fond
 
 

Centrum pro diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod
(Cerebrovaskulární centrum)

Vedoucí:Doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.
Odborní
spolupracovníci:
MUDr. Jan Fiksa
MUDr. David Kemlink, Ph.D.
MUDr. Veronika Krejčí
MUDr. Petra Reková
MUDr. P. Homérová
MUDr. Michaela Klementová
MUDr. Filip Růžička
Sestra: Romana Kačírková
Telefon: 224 965 563
702 089 449
E-mail:jbauer@lf1.cuni.cz  Cévní mozkové příhody jsou závažným medicínským, sociálním, společenským, ekonomickým i etickým problémem, jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a vůbec nejčastější příčinou invalidity. Přes různá preventivní opatření jejich výskyt pozvolna stále narůstá. Proto je kladen důraz na zvýšení kvality i efektivity péče o tato onemocnění. Jedním z prostředků dosažení tohoto záměru je centralizace této vysoce specializované péče do odborných center.
Centrum pro diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod (iktové centrum) neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze 2 je moderně koncipované oddělení, založené v r. 1998, které poskytuje komplexní péči nemocným, které jsou postiženy nebo ohroženy cévní mozkovou příhodou. Centrum zajištuje urgentní péči v akutním stadiu cévní mozkové příhody, prevenci vzniku iktu nebo jeho recidivy, spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovišti a se záchrannou službou, výuku lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků, podílí se na výzkumu a provádění osvěty. Centrum tvoří jednak iktová jednotka, specializované oddělení zaměřené na diagnostiku a léčbu akutního stadia cévních mozkových příhod, jednak Cerebrovaskulární poradna, zaměřená na provádění sekundární prevence.


Iktová jednotka


  Iktová jednotka je příjmové oddělení určené k hospitalizaci nemocných v akutním stadiu cévní mozkové příhody. Je součástí Oddělení neurointenzívní péče. V současné době disponuje 8 lůžky, se zajištěním intenzívní popř. resuscitační péče podle závažnosti klinického stavu pacienta. Oddělení má moderní přístrojové vybavení, všechna lůžka jsou plně monitorována, s možností okamžitého vyšetření CT(včetně angiografického a perfúzního vyšetření), MR (včetně angiografie, perfúze a difúze), sonogragie i digitální subtrakční angiogragie. Pracuje zde zkušený zdravotnický tým s dlouholetou erudicí, a to nejen v diagnostice a terapii cévních mozkových příhod, ale i v problematice intenzívní péče všeobecně. Specialisté jsou na oddělení přítomni 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Je zajištěna spolupráce s internistou-kardiologem, neurochirurgem, angiochirurgem, intervenčním radiologiem, rehabilitačním lékařem, logopedem a psychologem. Zdravotní sestry mají erudici v intenzívní péči. Vedle intenzívní a specializované péče je v indikovaných případech prováděna léčba trombolytická, antikoagulační a neuroprotektivní, včetně celkové hypotermie. Rozhodujícím kriteriem pro úspěch léčby je včasnost jejího zahájení. Přednostně proto přijímáme nemocné do 3, maximálně do 5-ti hodin od vzniku cévní mozkové příhody, později zahájena léčba je nejen riskantní ale i málo účinná. Požadujeme, aby příjezd nemocného byl předem avizován a pacient očekáván.


Cerebrovaskulární poradna

  Cerebrovaskulární poradna je ambulantní oddělení zaměřené na sledování nemocných po prodělané cévní mozkové příhodě. Nosným programem této poradny je sekundární prevence zaměřená na snížení rizika vzniku recidivy cévní mozkové příhody, která u neléčených nemocných je velice častá. Jde především o sledování a eliminaci rizikových faktorů, preventivní medikamentózní léčbu aterotromboembolického postižení cévní stěny a stanovení indikací k endovaskulárním a angioneurochirurgickým intervencím.

Aktualizováno: 24.9.2013