Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 

 
Cz-Eng
Uvod
Adresa
Informace o klinice
Centra a poradny
Veda a vyzkum
Vyuka
OPPA
PGS
Seminare, kursy
Kurz
Telefony
Vyrocni_zpravy
Odkazy
Henneruv nadacni fond
 
 

Dětské oddělení

Vedoucí lékař:Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Lékaři - lůžková část: MUDr. Iva Příhodová
MUDr. Alena Tauberová
MUDr. Zuzana Červená
PhDr. Olga Kyselová (dětský psycholog)
Lékaři - ambulantní část MUDr. Lydie Koumarová
MUDr. Jaroslava Hanušová
Staniční sestra: Marcela Wolfová
Tel.: 224 965 542, 224 965 510
Fax: 224 92 26 78


  Dětské a dorostové oddělení Neurologické kliniky má 16 lůžek (věkové rozmezí hospitalizovaných pacientů 2-18 let) s možností příjmu děti i v doprovodu rodičů. Pobyty jsou zpravidla krátkodobé za účelem stanovení diagnózy a event. zahájení léčby. V průběhu hospitalizace je zajištěna školní výuka při ZŠ VFN i cílená fyzioterapie. Spektrum vyšetřovaných pacientů zahrnuje metabolické a dědičné onemocnění včetně chromozomálních odchylek a nervosvalových onemocnění, neurovývojovou problematiku (ADHD, autismus, tikové poruchy, Touretteův syndrom), dětskou mozkovou obrnu, infekční a postinfekční stavy, demyelinizační onemocnění, nádorová onemocnění, záchvatové stavy (epilepsie, migréna) a poruchy spánku (např. parasomnie, syndrom spánkové apnoe, nadměrná denní spavost). Oddělení je vybaveno samostatnou video-monitorovací jednotkou a v rámci kliniky zajištěno všemi potřebnými diagnostickými neurofyziologickými (EEG, EMG, EP) i zobrazovacími metodami (CT, MR). Úzce spolupracuje s jednotlivými Centry kliniky i Klinikou dětí a dorostu, Ústavem dědičných a metabolických vad i Ústavem biologie a molekulární genetiky v rámci VFN a 1. LF UK.

  Oddělení se účastní pregraduální výuky neurologie a je akreditovaným pracovištěm i pro postgraduální výuku dětské neurologie. Je začleněno do výzkumných projektů včetně mezinárodní spolupráce (nEUroped, PHEA).

Aktualizováno: 22.2.2010