Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 

 
Cz-Eng
Uvod
Adresa
Informace o klinice
Centra a poradny
Veda a vyzkum
Vyuka
OPPA
PGS
Seminare, kursy
Kurz
Telefony
Vyrocni_zpravy
Odkazy
Henneruv nadacni fond
 
 

Centrum extrapyramidových onemocnění

Vedoucí:Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Lékaři:Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
As. MUDr. Petr Mečíř
Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
MUDr. Markéta Volfová
MUDr. Olga Ulmanová
MUDr. Tereza Serranová
MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
MUDr. Lucie Nováková
MUDr. Jiří Klempíř
MUDr. Petra Havránková
MUDr. Petr Dušek
Sekretářka:Zuzana Kordová
Sestra:Irena Stárková
Telefon:2 24 96 55 39
Fax:2 24 96 50 78Úvod a charakteristika centra

  Centrum extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky bylo založeno v r. 1994 a navazuje na nepřerušenou tradici Poradny pro extrapyramidová onemocnění na Hennerově neurologické klinice (od r. 1951). Centrum má ve smyslu svého statutu nadregionální působnost pro celou Českou republiku se základní spádovou oblastí v českých krajích a přilehlých oblastech Moravy. Činnost Centra je multidisciplinární, zahrnuje jak klinické obory (neurologie, funkční neurochirurgie, psychiatrie), tak pomocné metody morfologické a funkční diagnostiky.

  Centrum se zabývá problematikou extrapyramidových poruch v celé její šíři včetně vysoce specialisovaných diagnostických a léčebných postupů, jež jsou zde soustředěny s ohledem na odbornost a účelné využití prostředků (léčba fokálních a segmentových dystonií botulotoxinem, funkční neurochirurgie včetně implantace stimulátorů, kontinuální infusní terapie přenosnými dávkovači, péče o nemocné s Huntingtonovou nemocí apod.). Mimo vlastní diagnosticko-terapeutické činnosti vede Centrum pre- a postgraduální vzdělávání v dané problematice a metodicky působí na lékaře v oblasti své působnosti, spolupracuje při zakládání celostátních registrů nemocných a umožňují provádět další práce celospolečenského dosahu, zejména neuroepidemiologické studie. Centrum je metodickou základnou pro svépomocné organisace nemocných a sociální služby.

V evidenci Centra je cca 4900 nemocných.

  V rámci Neurologické kliniky je disposici 6 standardních neurologických lůžek, dle potřeby ostatní oddělení kliniky, laboratoř klinické neurofysiologie (mnohakanálová registrace evokovaných potenciálů a EMG, EEG) a neuroradiologické oddělení (rtg, CT, NMR).

Součástí centra mimo VFN je Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie nemocnice Na Homolce (afiliováno k 1.LF UK)


Řešená problematika:

  Centrum poskytuje základní a superkonsiliární diagnostické a terapeutické služby pro pacienty s Parkinsonovou nemocí, jinými parkinsonskými syndromy a dalšími onemocněními projevujícími se třesem, choreou, dystonií, myoklonem, tikem aj. abnormálními pohyby.

  • soustřeďuje zejména nemocné, u kterých nelze provést odpovídající diagnostiku a terapii poruch motoriky na nižších specialisovaných stupních základní a regionální péče nebo na nespecialisovaných klinických pracovištích;
  • provádí diagnostiku syndromologickou, topickou a etiologickou s využitím klinické zkušenosti centra a komplexního diagnostického vybavení (kompletní laboratoř klinické neurofysiologie, CT, NMR, a další metody);
  • vede medikamentosní léčbu včetně speciálních postupů (např. kontinuální infuse apomorfinu, lokální podávání botulotoxinu včetně aplikace pod kontrolou EMG, hodnocení účinku nových farmak);
  • indikuje funkční neurochirurgické výkony (termoléze, léze gama-nožem, implantace mozkových stimulátorů);
  • indikuje specialisovanou rehabilitaci a fysioterapii.


Výzkumná činnost a vzdělávací akce:

  • v Centru bylo či je řešeno 7 grantů IGA MZ ČR; 1994 udělena Cena Ministra, 1999 Ocenění Vědecké rady MZ ČR za řešení grantových úkolů
  • další granty, volné a farmakoterapeutické studie v národní i mezinárodní spolupráci
  • pre- a postgraduální školení v oboru extrapyramidových poruch, včetně vedení programů kontinuálního vzdělávání (semináře Neurologické kliniky, doškolovací kursy v rámci IPVZ)
  • v roce 1999 organisován Mezinárodní sjezd o poruchách chůze
  • od r. 2000 každoročně pořádán kurz "Extrapyramidová onemocnění" v lázních Velké Losiny


Zdroj pro kalkulačku testů v neuropsychologické baterii MDS PD-MCI

TEST Kalkulačka neuropsychologické baterie MDS PD-MCI
Aktualizováno: 13.6. 2016