Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 

 
Cz-Eng
Uvod
Adresa
Informace o klinice
Centra a poradny
Veda a vyzkum
Vyuka
OPPA
PGS
Seminare, kursy
Kurz
Telefony
Vyrocni_zpravy
Odkazy
Henneruv nadacni fond
 
 

Centrum pro demyelinizační onemocnění (MS Centrum)

Vedoucí:Doc.MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Lékaři:MUDr. Dana Horáková
MUDr. Ivana Kovářová
MUDr. Hana Kalistová, PhD.
MUDr. Michaela Týblová
MUDr. Ondřej Doležal
MUDr. Eva Krasulová
MUDr.Veronika Tichá
MUDr.Iveta Nováková
Sestry:Františka Kubíková
Vlasta Jonczyová
Bc. Lenka Pyciaková
Adresa:Fakultní poliklinika
Karlovo náměstí 32
Praha 2, 128 08
Telefon:224 96 65 15
Fax:224 91 79 07
E-mail:rscentrum@vfn.czJak se k nám dostanete

  Na přelomu ledna a února 2007 proběhl přesun centra pro demyelinisační onemocnění (RS centrum) z budovy Neurologické kliniky v Kateřinské do nových prostor v budově polikliniky Karlovo náměstí 32, 4. patro, budova A. Na přiložených mapkách je vyznačena nejkratší trasa z původního pracoviště v Kateřinské na polikliniku - pro pěší (mapa) a pro cestu osobním automobilem (mapa) (v areálu polikliniky je 10 parkovacích míst, tato možnost je ale pouze pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovacích karet). Další možnost parkování je na placených parkovištích v prostorách Karlova náměstí nebo před hlavním areálem Všeobecné fakultní nemocnice.

Nejlepší spojení MHD:
 • Metro B - zastávka Karlovo náměstí
 • Metro C - zastávka I.P.Pavlova - popojet tramvají do zastávky Ječná nebo Karlovo náměstí

  MS Centrum diagnostikuje a léčí demyelinizační onemocnění CNS, především roztroušenou sklerózu mozkomíšní, jejíž prevalence v naší populaci dosahuje 80-150 osob na 100 000 obyvatel. MS Centrum spolupracuje s pracovišti Neurologické kliniky, která zajišťují diagnostické metody - MRI, Laboratoří pro elektrofyziologii (evokované potenciály), a dále s laboratořemi vyšetřujícími mozkomíšní mok (Ústav klinické biochemie VFN, Ústav klinické imunologie 1.LF UK).

  V Centru je v současné době sledováno přes 3000 pacientů z celé ČR. Přes 800 pacientů je zde léčeno finančně nákladnými léky první volby, interferonem beta a glatiramer acetátem a intravenózními imunoglobuliny. Pacienti splňující přísná kriteria pro tuto léčbu jsou vybíráni komisí složenou z odborníků České Neurologické Společnosti ČLS JEP a pracovníků zdravotních pojišťoven. Pacienti neindikovaní k této léčbě podle kriterií České neurologické společnosti ČLS JEP jsou léčeni kombinovanou imunosupresí a sledováni klinicky i laboratorně stejně jako pacienti léčení interferony.

  Pacienti s pokročilejším stadiem choroby jsou dle klinického stavu léčeni kombinovanou nebo pulsní imunosupresí cyklofosfamidem (schéma Harvardské university) nebo mitoxantronem (francouzské schéma prof. G.Edana). V pozdějších stadiích choroby je důraz kladen na symptomatickou a rehabilitační terapii.

  Pečlivé vyvážení symptomatické léčby k ovlivnění spasticity (včetně léčby botulotoxinem u invalidizujících lokalizovaných spasticit a baklofenovou pumpou u spasticit především dolních končetin ­ ve spolupráci s Neurologickým oddělením nemocnice na Homolce), tremoru (včetně sterotaktických výkonů realizovaných na Neurochirurgickém oddělení nemocnice Na Homolce), bolesti, únavy, kognitivních a psychologických problémů (Mgr. Jana Dušánková) apod. je zajištěno pro pacienty v kterémkoli stadiu nemoci.

  Všichni pacienti mají při akutním zhoršení stavu možnost absolvovat intravenózní léčbu methylprednisolonem jak ambulantně (umožňuje-li to jejich stav a jsou-li z blízkého okolí) tak za hospitalisace na Neurologické klinice. Pacienti jsou poučeni, že s akutními příznaky je třeba tuto léčbu zahájit co nejdříve.

Specifické problémy pacientů jsou řešeny ve spolupráci s těmito pracovišti 1.LF UK :

 • Urologická klinika - urodynamické vyšetření a léčba sfinkterových poruch (MUDr.L.Zámečník, MUDr.Novák)
 • Ústav klinické imunologie - imunologické vyšetření, léčba imunodeficitů při opakovaných infektech, únavový syndrom (MUDr.H.Marečková)
 • Oční klinika (MUDr.P.Diblík, doc.MUDr.E.Říhová,Csc., MUDr.P.Kuthan a další)
 • III.interní klinika: Osteocentrum - diagnostika, prevence a léčba osteoporózy u RS (MUDr.V.Zikán,PhD.)
 • Gynekologicko-porodnická klinika - konsultace hormonálních poruch, problémového průběhu gravidity, metrorhagií, IVF
a pracovišti extramurálními:
 • Endokrinologický ústav - vyšetřování poruch štítné žlázy (prof. V.Zamrazil, DrSc. a další)
 • Psychiatrická ambulance - léčba deprese (MUDr.Z.Čechová)


Výzkumné aktivity

 • MS Centrum se zabývá výzkumem možnosti monitorovat aktivitu nemoci pomocí imunologických markerů (lymfocytární subpopulace, intracelulární cytokiny atd.).
 • Imunologické parametry jsou hodnoceny i u pacientů, zařazených do klinických studií, jejichž cílem je srovnání léčby první volby s klasickou imunosupresí eventuálně kombinace léků první volby a imunosupresiv. (Pro toto srovnání jsou používány i parametry elektrofyziologické a MRI, kde jde nejen o sledování nárůstu postižení bílé hmoty, ale i o posouzení nárůstu atrofie CNS).
 • V roce 1997 byla v rámci spolupráce s evropskou skupinou pro transplantaci kostní dřeně u pacientů s RS indikována první pacientka v ČR k tomuto výkonu. Proběhl začátkem roku 1998 na Transplantační jednotce Hematologického odd. FNKV (MUDr.T.Kozák). Od té doby bylo tímto způsobem léčeno 32 dalších nemocných s maligním průběhem RS, u nichž selhala konvenční léčba. Při léčbě posledních několika pacientů jsme spolupracovali s Transplantační jednotkou I. interní kliniky 1.LF UK a VFN (doc. MUDr.M.Trněný, CSc.). Efektivita léčby je závislá na stadiu a trvání onemocnění a dále na průkazu zánětlivé složky onemocnění (nejbezpečnější je výkon do 5 let trvání choroby, do Kurtzke EDSS 5 = schopnost samostatné chůze alespoň 200m, s rychlým zhoršováním klinického stavu nebo s četnými atakami).
 • MS Centrum soustředí svou pozornost na osteoporózu u pacientů s RS, která může být způsobena léčbou kortikoidy, nedostatečnou pohybovou aktivitou i hormonálními změnami. Ve spolupráci s Osteocentrem III. interní kliniky se upřesňuje diagnostika a zavádí příslušná léčba.
 • MS Centrum rozšiřuje své aktivity i na poli rehabilitace, která stále není u pacientů s RS doceňována a v ČR dostatečně organizována. Jde především o objektivní hodnocení vlivu aerobního a anaerobního tréninku na neurologickou disabilitu, celkovou kondici, únavový syndrom a kvalitu života pacientů s RS. Rozsáhlejší rehabilitační aktivity budou umožněny díky rozšíření Centra na polikliniku na Karlově náměstí v průběhu podzimu 2007.
 • Lékové klinické studie zkoumající efekt nových léků u roztroušené sklerózy: V Centru jich probíhá řada, pacienti jsou vybíráni podle kriterií daných požadavky určité studie. Při zájmu o vstup do studie se lze informovat u kteréhokoli pracovníka Centra (mezi 10. a 13. hodinou) nebo lépe e-mailem: rscentrum@vfn.cz.


Edukační akce

MS Centrum pořádá ročně pravidelné vzdělávací akce pro lékaře:
 • Sympozium Demyelinizace, konané každý druhý rok (střídavě s Neuroimunologickými a likvorologickými dny Neuroimunologické sekce ČNS ČLS JEP, jejichž pořádání se též účastní) koncem května vždy v sobotu,
 • jarní a podzimní seminář Demyelinizační odpoledne v rámci seminářů Hennerovy Neurologické kliniky,
 • Semináře pro pacienty: ve spolupráci s UNIÍ ROSKA v ČR, svépomocnou organizací pacientů s RS (prezident ing. J.Zika) s klubem SMS (předseda Marek Tomažič).
 • Ve spolupráci s IPVZ je každý semestr vypisována týdenní odborná stáž Patogeneze a terapie RS, které se účastní 2-5 lékařů.


Mezinárodní spolupráce

Center for multiple sclerosis, Southwestern Medical Center, Univeristy of Texas, Dallas (prof. E. Frohman)

Center for multiple sclerosis and neuroimmunopathologic disorder, Indianapolis, USA (prof. O. Kolar)

MS Center, Yale University (prof. T.Vollmer, MUDr.J.Preiningerová)

Neuroimmunology Lab, Institute of Neurology, Queen Square, London (prof. EJ Thompson, dr.G.Giovanonni)

European MS Platform

Multiple Sclerosis International Federation


Způsob objednávání pacientů

  Pacienti se mohou objednávat telefonicky (mezi 10.-13.h), písemně i pomocí e-mailu. K prvnímu vyšetření potřebují doporučení praktického lékaře nebo neurologa. Z pomocných vyšetření (byla-li provedena) by měli přinést MRI (snímky) a vyšetření mozkomíšního moku, od lékaře stačí stručný popis vývoje choroby a podané léčby.

Aktualizováno: 17.5.2007