Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 

 
Cz-Eng
Uvod
Adresa
Informace o klinice
Centra a poradny
Veda a vyzkum
Vyuka
OPPA
PGS
Seminare, kursy
Kurz
Telefony
Vyrocni_zpravy
Odkazy
Henneruv nadacni fond
 
 

Centrum pro poruchy spánku a bdění

Vedoucí:Prof. MUDr. Karel Šonka, Dr.Sc.
Lékaři: Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, Dr.Sc.
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.
MUDr. Juraj Piško
MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
MUDr. David Kemlink, Ph.D.
MUDr. Lenka Plchová
MUDr. Jana Pavlíčková
MUDr. Jana Volná
MUDr. Tereza Vorlová
MUDr Eszter Maurovich Horvat
MUDr Petra Kovalska
Laborantky: Dana Suchá
Alena Plajerová
Věra Špalková
Věra Holečková
Marie Trčková
Alena Kohoutová
Jana Brtková
Stanislava Němcová
Sekretářka: Jaroslava Tolarová
Tel.: Po-Pá 9:00-11:00
224965534
E-mail:spanek@vfn.cz

  Poruchy spánku a bdění jsou v posledních 10-20 letech v popředí zájmu většiny zemí s rozvinutou ekonomikou. Jedním z momentů, který nastartoval rozvoj spánkové medicíny byly výsledky práce Národní komise pro spánek a bdění ustavené kongresem USA na konci 80. v USA. Tato komise potvrdila, že poruchy spánku představují závažný zdravotní i sociální problém. Náklady na nehody způsobené v souvislosti se spánkem a s nadměrnou denní spavostí byly vyčísleny na 60 - 80 miliard dolarů ročně. Překvapivé se zdá zjištění, že 95 % nemocných s poruchami spánku a bdění zůstává nediagnostikováno. Péče i o tato onemocnění ve vyspělých zemích včetně ČR v posledních letech zintenzivňuje a zlepšuje. Medicínu poruch spánku ovlivnil český neurolog Bedřich Roth (nar. 1919), docent neurologické kliniky tehdejší Fakulty všeobecného lékařství UK. Svými pracemi o narkolepsii a idiopatické hypersomnii se nesmazatelně zapsal do historie lékařství. Již od 50. let doc. Roth začal sledovat nemocné s těmito chorobami a vytvořil tradici poradny pro hypersomnii a narkolepsii na neurologické klinice. V 70. letech byl soubor nemocných doc. Rotha největší na světě. Na neurologické klinice vybudoval doc. Roth spánkovou laboratoř, první v tehdejším Československu.

  V 90. letech v nových podmínkách došlo k výraznému zvýšení množství vyšetření a k rozšíření počtu nemocí diagnostikovaných ve spánkové laboratoři neurologické kliniky. Byla navázána těsná spolupráce s dalšími pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice (zejména s ORL, stomatochirurgií, psychiatrií, pneumologií, endokrinologií a obezitologií) a v roce 1997 vzniklo Centrum pro poruchy spánku a bdění 1. LF UK a VFN. Přístrojové vybavení spánkové laboratoře umožňuje rutinní provádění celonočních video-polysomnografických záznamů i denni monitorování (převážně testem mnohočetné latence usnutí). K vyšetření nočních ventilačních poruch (syndrom spánkové apnoe) jsou používány přístroje poly-MESAM a k jejich léčbě různé typy kontinuální přetlakové podpory (CPAP, BiPAP). K dlouhodobému monitorování pohybové aktivity (střídání rytmu spánek-bdění) slouží aktigrafické vyšetření. V roce 2006 se možnosti vyšetřování spánku zvýšily o další polysomnografický přístroj na dětském oddělení neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. Současná výzkumná činnost centra se zaměřuji na genetiku a etiopatogenezu narkolepsie a syndromu neklidných nohou, výzkum patofyziologických souvislostí poruch noční ventilace a neurologických, kardiovaskulárních a endokrinních onemocnění a na další poruchy spánku a bdění. Centrum a jeho pracovnícui spolupracují na několika mezinárodních vědeckých projektech týkajících se poruch spánku a v Centru jsou řešeny opakovaně grantové a výzkumné projekty českých grantových agentur. V Centru probíhá také klinické hodnocení účinku některých léků. Pracovníci Centra spolupracují s dalšími výzkumnými a akademickými institucemi v ČR (Akademie věd ČR, ČVUT).

Nejdůležitější indikace vyšetření v Centru:

  • Diferenciální diagnostika stavů s nadměrnou denní spavostí (narkolepsie, idiopatická hypersomnie, spánkový apnoický syndrom, syndrom neklidných nohou, periodické pohyby dolními končetinami atd.) a jejich léčba.
  • Přesné vyšetření poruch ventilace při spánku a jejích léčba.
  • Diferenciální diagnostika parasomnií (abnormálních stavů při spánku: noční děs, noční můra, somnambulismus, epileptický záchvat, porucha chování při REM spánku atd.) a jejich léčba.
  • Diferenciální diagnostika insomnií a léčba některých z nich.
  • Diferenciální diagnostika příčin nekvalitního nočního spánku a léčba některých těchto stavů.
  • Diagnostika poruch cirkadiánního rytmu a jejich léčba.

Objednávání pacientů:
  Vzhledem k narustajícímu počtu pacientů a omezeným moznostem naseho Centra budou moci býti v Centru pro poruchy spánku a bdění vysetřeni pacienti pouze s doporučením od osetřujícího neurologa či dětského neurologa, psychiatra, otorinolaryngologa nebo plicního lékaře.

  Tyto specialisty prosíme o zaslání podrobné zprávy týkající se spánkové poruchy na adresu: Centrum pro poruchy spánku a bdění, neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Kateřinská 30, 120 00 Praha 2 či emailem: spanek@vfn.cz. Zpráva slouzí k výběru typu vysetření a ke zhodnocení zda vysetřování v Centru pro poruchy spánku můze nemocnému přinést dalsí prospěch.

Aktualizováno: 9.3.2017