Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 

 
Cz-Eng
Uvod
Adresa
Informace o klinice
Centra a poradny
Veda a vyzkum
Vyuka
OPPA
PGS
Seminare, kursy
Kurz
Telefony
Vyrocni_zpravy
Odkazy
Henneruv nadacni fond
 
 

Všeobecné informace

Přednosta: Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Zástupci přednosty: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (pedagogika)
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. (věda a výzkum)
Primář: MUDr. Petr Mečíř
Sekretariát: Mgr. Irena Růžičková
Marek Nykl (studijní záležitosti)
Magda Plosová (výzkumné projekty, granty)
Roman Vašák (zdravotnictví)
Provozní: Zuzana Zmeková
Vrchní sestra: Jaroslava Herinková
Ekonom: Jaroslava Švecová

  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, vznikla v historickém areálu nemocnice jako první klinika tohoto oboru v naší republice, spojuje se současným moderním přístrojovým vybavením i vynikající intelektuální kapacitou pracovníků předpoklady pro špičkové pracoviště. Je jedinou klinikou v České republice, která sdružuje v jednom celku ambulantní i lůžkové oddělení dospělé i dětské neurologie s diagnostickým komplementem neurofyziologických, neuroradiologických a neuroimunologických laboratoří.

Vyšetřovací metody:

  • Elektroencefalografie
  • Elektromyografie
  • Evokované potenciály
  • Neuropsychologie
  • Sonografie
  • Spánková laboratoř

Centra a poradny:


Léčebně-preventivní péče

  Po stránce léčebně-preventivní plní Neurologická klinika úlohu primární všeobecné neurologické péče v rozsahu své spádové oblasti (včetně konsiliární činnosti pro všechna lůžková zařízení VFN), tak úlohu superkonsiliární péče pro celou oblast České republiky. Díky jednotce intenzivní péče se umožnila léčba i pacientům s akutními neurologickými stavy. V současné době dosáhla klinika úlohy center celostátního významu v problematice extrapyramidových onemocnění, demyelinizačních chorob, myasthenia gravis a poruch spánku a bdění. Dalšími sledovanými okruhy jsou vývojová neurologie a dětská neurodegenerativní onemocnění, neuromuskulární choroby, epileptologie dětského i dospělého věku, vertebrogenní onemocnění a bolesti hlavy. Z diagnostických metod jsou superkonsiliárně využívány zejména zobrazovací vyšetření (MRI - umístěné v budově kliniky), neurofyziologická laboratoř (EEG, EMG, všechny modality evokovaných potenciálů, polysomnografie a ambulantní techniky spánkových vyšetření), neuropsychologická a neuroimunologická vyšetření.


Pre a postgraduální vzdělávání

  Klinika zajišťuje výuku neurologie ve dvou semestrech IV.ročníku v oboru všeobecného lékařství a v letním semestru V.ročníku v oboru stomatologie. Obdobně je tomu i výuka v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Do výuky jsou zařazeny speciální stáže z neurofyziologie a zobrazovacích metod, likvorologie a rehabilitace. V rámci magisterského studia je zajištěno vzdělávání speciálních pedagogů a v rámci bakalářského studia výuka ergoterapie, zdravotní výchovy a ošetřovatelství. Na klinice se vyučují 3 povinně volitelné předměty. Klinika se věnuje systematicky vědecké postgradualní výchově studentů v oboru neurověd. Pracovníci kliniky zajištují radu postgradualních kurzů v průběhu předatestační výchovy oboru neurologie i v průběhu kontinuálního postgradualního vzdělávání.


Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2008 (PDF formát)
Výroční zpráva za rok 2007 (PDF formát)

Aktualizováno: 8.4.2013