Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 

 
Cz-Eng
Uvod
Adresa
Informace o klinice
Centra a poradny
Veda a vyzkum
Vyuka
OPPA
PGS
Seminare, kursy
Kurz
Telefony
Vyrocni_zpravy
Odkazy
Henneruv nadacni fond
 
 

KURZ ZÁKLADY NEUROLOGIE

Pořadatelem kurzu je Neurologická klinika 1. LF UK Praha

ve spolupráci se 2. a 3. LF UK Praha

13.- 24.4.2015

Neurologická klinika, Kateřinská 30, Praha 2

Velká posluchárna, začátek denně v 8:00 hod.


Podrobné informace o kurzu - program (MS Word)
13.4.2015
Pondělí
Úvod, základní postupy a úskalí neurologického vyšetření (Růžička E.)
Cílené vyšetření pacienta - akutní stavy, poruchy vědomí (Krasulová E.)
Orientační neuropsychologické vyšetření lékařem (Rusina R.)
Principy vyšetření EEG, EP, MEP, indikace a základní nálezy (Jech R.)

14.4.2015
Úterý
Principy CT a MR vyšetření, indikace, základní nálezy (Dušek P.)
Nervosvalová onemocnění - základní projevy a mechanismy; indikace a nálezy EMG. (Forgáč M.)
Polyneuropatie - klinické obrazy, etiologie, dif. dg. a terapie včetně neuropatické bolesti (Bohm J.)
Myopatické syndromy (Forgáč M.)

15.4.2015
Středa
Zánětlivá onemocnění CNS - základní mechanismy, úvod do likvorologie (Horáková D.)
Infekční záněty CNS, klinická dg. a léčba (Horáková D.)
Roztroušená skleróza - dg., dif. dg. a léčba (Havrdová E.)
Limbická encefalitida a další autoimunitní zánětlivá onemocnění CNS, dg. a léčba (Havrdová E.)
Ukázkové kazuistiky, dg. rozbory (Havrdová E.)

16.4.2015
Čtvrtek
Tumory mozku, nitrolební hypertenze - dg., dif.dg., indikace NCH řešení (Klener J.)
Úrazy CNS - dg, dif. dg, indikace neurochirurgického řešení (Klener J.)
Poruchy paměti, nosologie, dif. dg. a léčba demencí (Rusina R.)
Poruchy gnose, praxe a dalších kortikálních funkcí. Poruchy chování, prefrontální syndromy (Rusina R.)
Postupy a indikace neuropsychologického vyšetření v neurologii (Nikolai T.)

17.4.2015
Pátek
Úvod do epileptologie - definice, demografie, klasifikace, etiologie (Tomášek M.)
Diagnóza a dif.dg. záchvatů, pomocná vyšetření (Tomášek M.)
Léčba epilepsie - základní principy léčby a sledování, výběr antiepileptika (Marusič P.)
Status epilepticus (Marusič P.)
Prognóza epilepsií, farmakorezistence, sociálně-právní aspekty (Marusič P.)
Závratě, dif dg (Jeřábek J.)

20.4.2015
Pondělí
Poruchy spánku a bdění - přehled základních jednotek, dif. dg. a terap. postupy u insomnie. Zvýšená denní spavost - příčiny, dif. dg. a terapie (Šonka K.)
Sy neklidných nohou, PLMS, porucha chování v REM spánku (Šonka K.)
Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie (Štětkářová I.)
Míšní trauma, akutní dg. a léčba, následné stavy a jejich řešení (Štětkářová I.)
Vertebrogenní sy bederní - klinické obrazy, dif. dg, léčba, indikace a efekty chirurgického řešení (Štětkářová I.)
Indikace a postupy neurorehabilitace u vertebrogenních sy (Hoskovcová M.)
Indikace a základní postupy neurorehabilitace v akutním a pozdním stádiu CMP a stp. traumatech mozku, spasticita (Hoskovcová M.)

21.4.2015
Úterý
Cévní onemocnění mozku - základní formy, jejich příčiny, mechanismy a rizikové faktory (Tomek A.)
Klinický obraz ischemické CMP, diagnostický a léčebný postup (Tomek A.)
Principy sonografických a angiografických vyšetření, indikace, základní nálezy (Tomek A.)
Další akutní stavy v neurologii - poruchy vědomí, intracerebrální krvácení, stavy po kraniocerebrálních poraněních, nitrolební hypertenze (Fiksa J.)
AIDP, Sy Guillain-Barré a další autoimunitní zánětlivá onemocnění PNS, dg. a léčba (Týblová M.)
Myasthenia gravis a další myastenické syndromy, dg. a terapie (Týblová M.)

22.4.2015
Středa
Afázie a další poruchy řeči. Poruchy polykání (Baborová E.)
Základy dětské neurologie (Příhodová I.)
Deprese, delirium, psychóza. Diagnostika a léčba (Uhrová T.)
Bolesti hlavy - klinické obrazy, dif dg, léčba (Klempíř J.)

23.4.2015
Čtvrtek
Úvod do syndromologie extrapyramidového systému (Roth J.)
Parkinsonova nemoc, klinický obraz, dg. a terapie časného stádia, pozdní stádium a komplikace (Jech R.)
Dif. dg. a nosologie ostatních příčin parkinsonského syndromu (Klempíř J.)
Hyperkinetické syndromy a onemocnění - dg., dif. dg. a léčba (Roth J.)
Polékové a psychogenní poruchy hybnosti - dg., dif. dg. a léčba (Růžička E.)

24.4.2015
Pátek
Neurologické projevy interních onemocnění (Rusina R.)

Aktualizováno: 24.4.2015