Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 

 
Cz-Eng
Uvod
Adresa
Informace o klinice
Centra a poradny
Veda a vyzkum
Vyuka
OPPA
PGS
Seminare, kursy
Kurz
Telefony
Vyrocni_zpravy
Odkazy
Henneruv nadacni fond
 
 

SPECIALIZAČNÍ STÁŽ PŘED ATESTACÍ Z NEUROLOGIE

Pořadatelem kurzu je Neurologická klinika 1. LF UK Praha

ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Praha, LF UK v Plzni a LF UK v Hradci Králové

5.- 30.9.2016

Neurologická klinika, Kateřinská 30, Praha 2


Podrobné informace o kurzu - program (MS Word)
5.9. 2016
Pondělí
Úvod, základní postupy neurologického vyšetření, syndromologie a topická diagnostika (Růžička E.)
Poruchy řeči (Růžičková H.)
Poruchy polykání (Baborová E.)
EEG indikace a nálezy (Příhodová I.)
EP indikace a nálezy (Jech R.)
EMG indikace a nálezy (Forgáč M.)

6.9. 2016
Úterý
Indikace a základní principy neuroradiologických metod, možnosti a limity CT vyšetření (Dušek P.)
MR v dif. diagnostice neurologických onemocnění (Seidl Z.)
Nadměrná denní spavost, SAS, narkolepsie (Šonka K.)
RBD, RLS (Šonka K.)
Rozbory kazuistik (Příhodová I.)

7.9. 2016
Středa
Epileptologie - etiopatogeneze, diagnostika a klasifikace (Tomášek M.)
Semiologie záchvatů (Tomášek M.)
Léčba zahájení (Marusič P.)
Status epilepticus (Marusič P.)
Specifika léčby u žen, seniorů, zvláštní situce (Zárubová J.)
Komplexní péče, posudková problematika (Zárubová J.)

8.9. 2016
Čtvrtek
Dětská neurologie (Příhodová I.)
Bolest (Klempíř J.)

9.9. 2016
Pátek
Likvorologie (Horáková D.)
Neuromyelitis optica (Nytrová P.)
Encefalitidy (Nytrová P.)
Myasthenia gravis a další myastenické syndromy - úvod, etiologie, diagnostika (Týblová M.)
Myasthenia gravis - diferenciální diagnostika, terapie (Týblová M.)
Myasthenia gravis - terapie (Týblová M.)

12.9. 2016
Pondělí
Poruchy paměti a demence I (Rusina R.)
Poruchy paměti a demence II (Rusina R.)
Poruchy paměti a demence III (Rusina R.)
Lidská prionová onemocnění (Rusina R.)
Postupy a indikace neuropsychologického vyšetření v neurologii (Nikolai T.)
Rozbory kazuistik

13.9. 2016
Úterý
Rehabilitace po CMP a KCP (Gál O.)
Rehabilitace u vertebrogenních bolestivých syndromů (Hoskovcová M.)
Rehabilitace u Parkinsonovy nemoci (Gál O.)
Problematika spastické parézy (Jech R.)
Rozbory kazuistik

14.9. 2016
Středa
Deprese, delirium, psychóza. Diagnostika a léčba.
Rozbory kazuistik
Traumatologie mozku a související traumata lebky (R. Tomáš)
Indikace a metody chirurgické léčby nádorů (Klener J.)
Chirurgie cévního onemocnění mozku

15.9. 2016
Čtvrtek
Úvod do syndromologie extrapyramidového systému (Roth J.)
Parkinsonova nemoc - etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika, léčba (Roth J.)
Atypické parkinsonské syndromy - klinické obrazy, diagnostika, léčba (Brožová H.)
Chorea ­ klasif., klinické obrazy, diagnostika, léčba (Roth J.)
Tremor ­ klasif., klinické obrazy, diagnostika, léčba (Havránková P.)
Rozbory kazuistik (Havránková P.)

16.9. 2016
Pátek
Dystonie ­ klasif., klinické obrazy, diagnostika, léčba (Jech R.)
Myoklonus ­ klasif., klinické obrazy, diagnostika, léčba (Jech R.)
Tiky ­ klasif., klinické obrazy, diagnostika, léčba (Růžička E.)
Polékové expy syndromy (Růžička E.)
Poruchy stability, chůze a pády (Růžička E.)
Psychogenní poruchy hybnosti (Serranová T.)
Rozbory kazuistik (Brožová H.)

19.9. 2016
Pondělí
Roztroušená skleróza ­ etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika, léčba, likvorologie, kognitivní poruchy u RS, rehabilitace, kazuistiky
ADEM, NMO
Rozbory kazuistik

20.9. 2016
Úterý
Pacient v bezvědomí, intrakraniální hypertenze, poranění CNS, primární a sekundární postižní CNS (Růžička F.)
Kraniocerebrální traumata (Růžička F.)
Mozkové hemoragie, rozbory kazuistik (Fiksa J.)
Metabolické encefalopatie, rozbory kazuistik (Kemlink D.)

21.9. 2016
Středa
Neurologické projevy kardiálních onemocnění (Fiksa J.)
Ischemické CMP - etiopatogeneze (Fiksa J.)
Diagnostika (Bauer J.)
Neurosonologie (Reková P.)
Léčba a prevence (Krejčí V.)

22.9. 2016
Čtvrtek
Cervikální myelopatie (Štětkářová I.)
Verterogenní sy bederní (Štětkářová I.)
Traumata páteře a míchy (Štětkářová I.)
Neurochirurgické řešení (Mencl)
Infekční záněty CNS, kazuistiky (Pícha D.)

23.9. 2016
Pátek
Difuzní choroby pojiva a jejich neurologické projevy (Rusina R.)
Toxické postižení CNS a PNS ­ diagnostika a léčba (včetně alkoholismu) (Ehler E.)
Profesionální postižení CNS a PNS (Ehler E.)
Akutní a chronické neurologické syndromy z alkoholu a drog (Ehler E.)
Neurologické projevy metabolických poruch, endokrinopatií (Vališ M.)
Rozbory kazuistik (Vališ M.)

26.9. 2016
Pondělí
Úvod, nová klasifikace, mozkové nádory (Polívka J.)
Nádory v kanálu páteřním (Rohan V.)
Zobrazovací metody v neuroonkologii (Mirka H.)
Neurochirurgická léčba nádorů CNS (Mraček J.)
Onkologická léčba - radioterapie, chemoterapie, imunoterapie (Vojtíšek R.)
Poruchy rovnováhy, vertigo (Jeřábek J.)

27.9. 2016
Úterý
Polyneuropatie (Böhm J.)
Dieabetická neuropatie (Böhm J.)
Zánětlivé neuropatie (Forgáč M.)
HMSN, onemocnění motoneuronu (Baránková L.)
Myopatie, svalové dystrofie (Forgáč M.)
Myotonie (Baránková L.)

28.9. 2016
Středa - státní svátek
29.9. 2016
Čtvrtek - obhajoby atestačních prací
30.9. 2016
Pátek - obhajoby atestačních prací

Aktualizováno: 29.9.2016