Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 

 
Cz-Eng
Uvod
Adresa
Informace o klinice
Centra a poradny
Veda a vyzkum
Vyuka
OPPA
PGS
Seminare, kursy
Kurz
Telefony
Vyrocni_zpravy
Odkazy
Henneruv nadacni fond
 
 

Elektromyografická laboratoř

Lékaři:As.MUDr. Jiří Böhm (vedoucí laboratoře)
Tel.: 224 96 55 57 (i záznamník)
MUDr. Martin Forgáč
Tel.: 224 96 55 06
Laborantka:Monika Muroňová
E-mail:emg.vfn@volny.cz


  V laboratoři pracují 3 lékaři. Přístrojové vybavení zahrnuje 1 EMG přístroj (moderní pětikanálový Medelec Synergy), dále je laboratoř vybavena nízkofrekvenčním magnetickým stimulátorem Magstim 200. Laboratoř provádí diagnostiku poruch periferního nervového systému, poruch nervosvalového přenosu a onemocnění svalů. V plném rozsahu jsou vyšetřovány parametry neurografických studií, v jehlové elektrodě je možná i automatická analýza motorických jednotek (MUP analýza). Laboratoř pracuje v těsné návaznosti na specializovaná centra naší kliniky, hlavně na Myasthenický dispensář se zaměřením na diagnostiku myasthenia gravis a Centra pro nervosvalová onemocnění se zaměřením na diagnostiku svalových onemocnění, PPS (post-polio syndromu) a ALS (amyotrofické laterální sklerosy). V Centru extrapyramidových onemocnění se provádí typizace postižených svalů u dystonických a jiných hyperkinetických syndromů. Spolupodílí se s Centrem extrapyramidových onemocnění na typizaci svalů pro aplikaci botulotoxinu. Nízkofrekvenční magnetická stimulace je využívána především k diagnostice a sledování cervikálních myelopatií. V oblasti výzkumu se účastnila mezinárodní studie Fabryho nemoci koordinované Universitou v Oxfordu, participovala na grantu týkající se magnetické stimulace nervus phrenicus a měření transesofageálního a diafragmatického tlaku, zabývala se diferenciální diagnózou odlišení tenzních bolestí hlavy od jiných typů bolestí hlavy a komparativní diagnostikou lumbálních radikulopatií neinvazivní metodou pomocí magnetické stimulace. T.č. participuje na grantu MZd ČR o vlivu kyseliny askorbové na fenotyp CMT typ 1A a Výzkumném záměru MŠ ČR o vlivu transkraniální magnetické stimulace na H reflex soleu u pacientů s hereditární spastickou paraparesou (ve spolupráci s neurologickými pracovišti ve Španělsku - Barcelona a Girona). Od roku 2007 zavádí do praxe i vyšetřování Single Fiber EMG.

Aktualizováno: 5.10.2012