Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 

 
Cz-Eng
Uvod
Adresa
Informace o klinice
Centra a poradny
Veda a vyzkum
Vyuka
OPPA
PGS
Seminare, kursy
Kurz
Telefony
Vyrocni_zpravy
Odkazy
Henneruv nadacni fond
 
 

Informace o postgraduálním studiu


Školitelé:

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika
Kateřinská 30, Praha 2, 128 21
Telefon: 224 96 55 62
E-mail: snevsi@lf1.cuni.cz

Rámcová témata PGS:
 • Poruchy spánku a bdění v dětském i dospělém věku (klinické polysomnografické, biochemické a genetické korelace).
 • Exogenní faktory ovlivňující kvalitu spánku (detekce změny makro-i mikrostruktury spánku). Civilizační choroby a kvalita spánku.
 • Neurovývojová problematika a neurometabolické poruchy dětského věku.

Anotace témat:
Výzkumné projekty PGS vycházejí z dlouhodobého zaměření školitele, který se zabývá spánkovou problematikou z hlediska klinického, neurofyziologického i genetického. Předmětem výzkumu jsou jak primární poruchy spánku a bdění, tak i sekundární poruchy spánku, které provázejí řadu neurologických onemocnění. Výzkum je orientován i na narůstající incidenci civilizačních chorob, které souvisí s poruchou kvality i kvantity spánku. Další možností výzkumných projektů je oblast dětské neurologie - spektrum vývojových, metabolických i degenerativních onemocnění - zaměřených klinicky, geneticky, neurofyziologicky i na výhled nových diagnostických a terapeutických metod.

Tři hlavní publikace školitele vážící se k tématu:
1.Peyron C., Faraco J., Rogers W., Ripley B., Owereem S., Charnay Y., Nevsimalova S. et all: A mutation in a case of early onset narcolepsy and a generalized absence of hypocretin peptides in human marcoleptic brains. Nature Medicine 2000, 6: 991-997, IF 26.584
2.Nevšímalová S., Šonka K. (eds): Poruchy spánku a bdění , Galén, Praha 2007, 345 str.
3.Nevsimalova S. Narcolepsy in childhood. Sleep Medicine Review 2009, 13:169-180, IF 6.7

Seznam absolventů PGS:
Jméno absolventazahájení PGSobhajoba dizertacenázev doktorské prácePozn.
MUDr. Jitka Vaňková, PhD.19982002Diferenciální diagnostika hypersomnií-klinická, polysomnografická a genetická studiePokrač. diz. stud. práce
MUDr. Petr Bušek, Ph.D.19962004Některé fyziologické a patofyziologické aspekty autonomního nervového systému1996-2000 PS
2000-2004 KS
s 1 roč. přeruš.
MUDr. David Kemlink, PhD.20032006Genetické a etiopatogenetické aspekty syndromu neklidných nohou 
MUDr. Iva Příhodová, PhD.20032010Poruchy spánku a bdění u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD)
MUDr. Zdeněk Vojtěch, PhD.20062012Alternativní způsoby chirurgické léčby meziotemporální epilepsie

Seznam PGS u školitele v současnosti:
Jméno studenta trvání a forma studia Téma Pozn.
presenční kombinované
MUDr. Juraj Piško 2010-   Diferenciální diagnostika hypersomnií: klinická, neurofyziologická, biochemická a genetická studie  
MUDr. Michala Mosejová-Jakubíková 2007-   Imunologické, genetické a klinické aspekty myasthenia gravis  

Seznam nejvýznamnějších publikací vytvořených v rámci PGS na Neurologické klinice:
1.Štěpánová I, Racek P, Havlová M, Nevšímalová S, Jakoubková M. Subakutní sklerotizující panencefalitida. Čes a Slov Neurol Neurochirurg 2002, 65/98:359-64, IF 0,047
2.Nevšímalová S, Havlová M, Tauberová A, Příhodová I. Alternující hemiplegie dětského věku. Cas Lek Cesk 2005; 144 (10): 692-6
3.Busek P, Vankova J, Opavsky J, Salinger J, Stepanova I, Nevsimalova S. Análisis espectral de la variabilidad del ritmo cardiaco y activatión cardíaca durante el despertar en el sonambulismo.Rev Neurol 2005; 41(6): 338-43, IF 0,391
4.Kemlink D, Polo O, Montagna P, Provini F, Stiasny-Kolster K, Oertel W, de Weerd A, Nevsimalova S, Sonka K, Högl B, Frauscher B, Poewe W, Trenkwalder C, Pramstaller PP, Ferini-Strambi L, Zucconi M, Konofal E, Arnulf I, Hadjigeorgiou GM, Happe S, Klein C, Hiller A, Lichtner P, Meitinger T, Müller-Myshok B, Winkelmann J. Family-based association study of the restless legs syndrome loci 2 and 3 in a European population.Movement Disord. 2007 Jan 15;22(2):207-12. Oceněno Českou společností pro výzkum spánku jako publikace roku pro autory do 35 let za rok 2007. IF 3,2
5.Kemlink D, Sonka K, Pretl M, Benakova H, Zima T, Nevsimalova S. Suggestive evidence of erythropoietin level abnormality in patients with sporadic and familial cases of the restless legs syndrome.Neuro Endocrinol Lett. 2007 Oct;28(5):643-6. IF 1,4
6.Winkelmann J, Polo O, Provini F, Nevsimalova S, Kemlink D, Sonka K, Högl B, Poewe W, Stiasny-Kolster K, Oertel W, de Weerd A, Strambi LF, Zucconi M, Pramstaller PP, Arnulf I, Trenkwalder C, Klein C, Hadjigeorgiou GM, Happe S, Rye D, Montagna P.Genetics of restless legs syndrome (RLS): State-of-the-art and future directions.Mov Disord. 2007;22 Suppl 18:S449-58. Review. Erratum in: Mov Disord. 2008 Jun;23(8):1200-2. IF 3,2
7.Kalina M, Liscak R, Vojtech Z, Adámková E, Procházka T, Marecková I, Vladyka V. Stereotactic amygdalohippocampectomy for temporal lobe epilepsy: promising results in 16 patients. Epileptic Disord. 2007 Dec;9. Suppl 1:S68-74. Impact Factor: 0,920
8.Kemlink D, Plazzi G, Vetrugno R, Provini F, Polo O, Stiasny-Kolster K, Oertel W, Nevsimalova S, Sonka K, Högl B, Frauscher B, Hadjigeorgiou GM, Pramstaller PP, Lichtner P, Meitinger T, Müller-Myshok B, Winkelmann J, Montagna P.Suggestive evidence for linkage for restless legs syndrome on chromosome 19p13.Neurogenetics. 2008 May;9(2):75-82. IF 4,2
9.Schormair B & Kemlink D, Roeske D, Eckstein G, Xiong L, Lichtner P, Ripke S, Trenkwalder C, Zimprich A, Stiasny-Kolster K, Oertel W, Bachmann CG, Paulus W, Högl B, Frauscher B, Gschliesser V, Poewe W, Peglau I, Vodicka P, Vávrová J, Sonka K, Nevsimalova S, Montplaisir J, Turecki G, Rouleau G, Gieger C, Illig T, Wichmann HE, Holsboer F, Müller-Myhsok B, Meitinger T, Winkelmann J.PTPRD (protein tyrosine phosphatase receptor type delta) is associated with restless legs syndrome.Nat Genet. 2008 Aug;40(8):946-8 - IF 25,5
10.Kemlink D, Pretl M, Sonka K, Nevsimalova S.A comparison of polysomnographic and actigraphic evaluation of periodic limbmovements in sleep. Neurol Res. 2008 Apr;30(3):234-8. IF 1,6
11.Blazejova K., Illnerova H., Hajek I., Nevsimalova, S.: Circadian rhythm in salivary melatonin in narcoleptic patients. Neuroscience Let 2008, 437/2: 162-164. IF 2.092
12.Kemlink D, Polo O, Frauscher B, Gschliesser V, Högl B, Poewe W, Vodicka P, Vavrova J, Sonka K, Nevsimalova S, Schormair B, Lichtner P, Silander K, Peltonen L, Gieger C, Wichmann HE, Zimprich A, Roeske D, Müller-Myhsok B, Meitinger T, Winkelmann J. Replication of Restless Legs Syndrome Loci in Three European Populations. J Med Genet. 2009 Mar 10. 46(5):315-8 IF 5,5
13.Prihodova I, Sonka K, Kemlink D, Volna J, Nevsimalova S. Arousals in nocturnal groaning. Sleep Med 2009; 9:1051-55, IF 3,163
14.Vojtech Z, Vladyka V, Kalina M, Nespor E, Seltenreichová K, Semnická J, Liscák R. The use of radiosurgery for the treatment of mesial temporal lobe epilepsy and long-term results. Epilepsia. 2009 Sep;50(9):2061-71. Epub 2009 Mar 23. Impact Factor: 3.733
15.Malikova H, Vojtech Z, Liscak R, Prochazka T, Vymazal J, Vladyka V, Keller J, Kalina M. Stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy for the treatment of mesial temporal lobe epilepsy: correlation of MRI with clinical seizure outcome. Epilepsy Res. 2009 Feb;83(2-3):235-42. Epub 2009 Jan 9. Impact Factor: 2.405
16.Prihodova I, Paclt I, Kemlink D, Skibova J, Ptacek R, Nevsimalova S. Sleep disorders and daytime sleepiness in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A two-night polysomnographic study with a multiple sleep latency test. In: Sleep Medicine, 2010, 11 (9): 922-928. IF 3.699
17.Jakubíková M. Kongenitální myastenické syndromy a myasthenie dětského věku. Neurologie pro praxi 2010; 11(2): 100-103
18.Jakubíková M., Seeman P. Kongenitální myastenické syndromy. In: Piťha J. a kol. Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosu. Praha: Maxdorf Jessenius; 2010. p. 319-41.
19.Liščák R, Maliková H, Kalina M, Vojtěch Z, Procházka T, Marusič P, Vladyka V. Stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy in the treatment of mesial temporal lobe epilepsy. Acta Neurochir (Wien) 2010;152:1291-8. IF 1.329
20.Malíková H, Vojtěch Z, Liščák R, Procházka T, Vymazal J, Marečková I, Kalina M, Dbalý V, Keller J, Vladyka V. Microsurgical and stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy for the treatment of mesial temporal lobe epilepsy: different volume reduction, similar clinical seizure control. Stereotact Funct Neurosurg 2010;88:42-50. IF 1.881
21.Malíková H, Liščák R, Vojtěch Z, Procházka T, Vymazal J, Vladyka V, Druga R. Stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy: does reduction of entorhinal and perirhinal cortices influence good clinical seizure outcome? Epilepsia 2011;52:932-40. IF 3.961
22.Vojtěch Z, Krámská L, Malíková H, Seltenreichová K, Procházka T, Kalina M, Liščák R. Cognitive outcome after stereotactic amygdalohippocampectomy. Seizure 2012;21:327-33. IF 1.649
23.Malíková H, Krámská L, Liščák R, Vojtěch Z, Procházka T, Marečková I, Lukavský J, Druga R. Stereotactic radiofrequency amygdalohippocampectomy for the treatment of temporal lobe epilepsy: Do good neuropsychological and seizure outcomes correlate with hippocampal volume reduction? Epilepsy Res 2012 May 14. [Epub ahead of print] IF 2.302
24.Jakubíková M., Piha J., Latta J., Ehler E., Schutzner J. Myasthenia gravis, Castleman's disease, pemphigus and anti-phospholipid syndrome. Muscle and Nerve 2012, DOI: 10.1002/mus.23657<>, IF: 2,367
25.Adamovičová M., Fabriciová K., Jakubíková M., Příhodová I., Klement P., Sýkora P., Dusl M., Abicht A., Zeman J., Seeman P., Honzík T.?Kongenitální myastenie jako příčina respiračního selhání u dvou kojenců a batolete – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2012,6:757-762, IF: 0,279
26.Bušková J, Vorlová T, Piško J, Sonka K. Severe sleep-related movement disorder induced by sertraline. Sleep Med. 2012, 13: 769-770, IF: 3.43
27.Nevsimalova S., Buskova J., Kemlink D., Pisko J., Prihodova I., Sonka K., Skibova J. Narcolepsy – clinical differences and sleep comorbidities in different age groups. J Neurol 2012, DOI: 10.1007/s00415-012-6702-4, IF: 3.853

Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika
Kateřinská 30, Praha 2, 128 21
Telefon: 224 96 55 39
E-mail: jan1roth2@gmail.com

Rámcová témata PGS:
 • Vztahy mezi klinickými, funkčními a morfometrickými parametry u Huntingtonovy nemoci
 • Non-motorické projevy Huntigtonovy nemoci
 • Huntingtonova nemoc: důsledky genetického testování na nemocné, osoby v riziku a pečovatele

Anotace témat:
Výzkumné projekty PGS vycházejí ze zkušenosti Centra extrapyramidových onemocnění s diagnostickou, terapeutickou a klinicko-výzkumnou problematikou Huntingtonovy nemoci. Centrum úzce spolupracuje s Ústavem lékařské genetiky, s Psychiatrickou klinikou a dalšími pracovišti. Centrum je zařazeno v Evropské síti Huntingtonovy nemoci (European Huntington´s Disease Network) a podílí se na její činnosti. V databázi Centra jsou dostupné výsledky genetických testů, strukturovaných anamnestických dat a výsledků pomocných vyšetřovacích metod včetně škál kvantifikujících hybné a neuropsychologické postižení nemocných. Z databáze budou vybrání nemocní k další spolupráci na studiích. Pro účely klinického výzkumu budou využity také možnosti specifických MRI modalit, neuropsychologického testování psychologem zkušeným v práci s pacienty s Huntingtonovou nemocí, vyšetření logopedem zabývajícím se poruchami řeči a polykání u této nemoci atd.

Nejvýznamnější publikace akolitele k tématům PGS:
1.Roth J., Radil T., Růžička E., Jech R., Tichý J.: Apomorphine does not influence olfactory thresholds in Parkinson´s Disease. Funct Neurol 1998,(13)2:99-103
2.Roth J., Havrdová E., Růžička E.: Atrophy of caudate nucleus in Huntington´s disease measured by means of computed tomography. J Neurol 2000,415:880-881
3.Roth J., Uhrová T., Doubek P., Preiss M., Židovská J., Havrdová E., Růžička E.: The impact of Huntington´s disease on caregivers. The Czech Experience. Revista Neuro-psiquiatría, Peru, 2002, Vol. 65, No. 3-4: 168-173
4.Roth J, Klempíř J, Jech R, Židovská J, Uhrová T, Doubek P, Ulmanová O, Brožová H, Volfová M, Serranová T, Růžička E. Caudate nucleus atrophy in Huntington's disease and its relationship with clinical and genetic parameters. Funct Neurol. 2005;20(3):127-130
5.Anders M, Uhrová T, Roth J. Depresivní stavy v neurologické praxi. Galén, 2005
6.Klempíř J, Špačková N, Nováková O, Židovská J, Roth J. Unified Huntington´s Disease Rating Scale: clinical practice and critical approach. Funct Neurol 2006;21(4):217-221
7.Roth J., Klempíř J, Špačková N. Neuropsychologie Huntingtonovy nemoci. In: Klinická neuropsychologie. M. Preiss, H.Kučerová eds., Grada 2006, s. 271-302
8.Jech R, Klempír J, Vymazal J, Zidovská J, Klempírová O, Růzicka E, Roth J. Variation of selective gray and white matter atrophy in Huntington's disease. Mov Disord. 2007 Sep 15;22(12):1783-9
9.Ruzicka E, Línková H, Penicka M, Ulmanová O, Nováková L, Roth J. Low incidence of restrictive valvulopathy in patients with Parkinson's disease on moderate dose of pergolide. J Neurol. 2007 Nov;254(11):1575-8
10.Vymazal J, Klempír J, Jech R, Zidovská J, Syka M, Ruzicka E, Roth J. MR relaxometry in Huntington's disease: Correlation between imaging, genetic and clinical parameters. J Neurol Sci. 2007 Dec 15;263(1-2):20-5
11.Židovská J., Klempíř J., Kebrdlová V., Uhrová T., Koblihová J., Anders M., Doubek P, Vevera J., Roth J. Huntingtonova nemoc: zkušenosti s genetickým testováním v letech 1994-2005. Čes a Slov. Neurol Neurochir. 2007,70/103 (1):72-77
12.Klempíř J, Roth J, Zárubová J, Písačka M, Špačková N, Tilley L. The McLeod syndrome: a case report. Parkinsonism and Related Disorders 2008, 14: 364-366
13.Havránková P, Jech, R, Roth J, Urgošík D, Růžička E. Beneficial effect of deep brain stimulation of Gpi in a patient with dystonia - deafness phenotype. Movement Disorders 2009, 24: 465-466
14.Klempíř J, Klempířová 0, Štochl J, Špačková N, Roth J. Relationship between impairment of voluntary movements and cognitive impairment in Huntington´s disease. J Neurol 2009, 256: 1629-1633
15.Štochl J, Hagtvet KA, Brožová H, Klempíř J, Roth J, Růžička E. Handedness does not predict side of onset of motor symptoms in Parkinson´s disease. Mov Disord 2009, 24 (12): 1836-1839
16.Klempíř J, Klempířová O, Roth J. Influence of emotional instability on behavioral disorders in DYT11. Mov Disord - in press
17.Brozova H, Stochl J, Roth J, Ruzicka E. Fear of Falling Has Greater Influence Than Other Aspects of Gait Disorders on Quality of Life in Patients with Parkinson's Disease. Neuro Endocrinol Lett. 2009;30(4):453-7
18.Fiala O, Pospisilova L, Prochazkova J, Matejckova M, Martasek P, Novakova L, Roth J, Ruzicka E. Parkin mutations and phenotypic features in Czech patients with early-onset Parkinson's disease. Neuro Endocrinol Lett. 2010 Apr 29;31(2):187-192.
19.Petr Dušek, Jitka Bušková, Evžen Růžička, Veronika Majerová, Antonín Srp, Robert Jech, Jan Roth, Karel Šonka. Effects of ropinirole prolonged-release on sleep disturbances and daytime sleepiness in Parkinson's disease. Clinical Neuropharmacology - in press
20.Záhoráková D, Ulmanová O, Kemlink D, Kofránková M, Roth J, Martásek P, Růžička E. No association with the ETM2 locus in Czech patients with familial essential tremor. Neuroendocrinol Letters, in press

Seznam absolventů PGS:
Jméno absolventazahájení PGSobhajoba dizertacenázev doktorské prácePozn.
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.20022007Huntingtonova nemoc-analýza klinických, funkčních a morfometrických parametrů 
MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.20032011Psychosociální aspekty Huntingtonovy nemoci obor: lékařská psychologie a psychopatologie
MUDr. Veronika Majerová, Ph.D.20082013Non-motorické symptomy postižení bazálních ganglií 

Seznam PGS u akolitele v současnosti:
Jméno studenta trvání a forma studia Téma Pozn.
presenční kombinované
MUDr. Petra Pelcová
(Psychiatrická klinika 1. LF UK)
2009 -   Neuropsychiatrické aspekty onemocnění bazálních ganglií  
MUDr. Aleš Kopal
(Neurologické odd., Pardubice)
  2010 - Senzorické a senzitivní dysfunkce u neurodegenerativních postižení bazálních ganglií  
MUDr. Lucie Dvořáková 2013-   Patofyziologie non-motorických projevů u neurodegenerativních onemocnění
Mgr. Tomáš Nikolai 2010 -   Psychologické aspekty dyskinetických syndromů obor: lékařská psychologie a psychopatologie

Seznam nejvýznamnějších publikací vytvořených v rámci PGS na Neurologické klinice:
1.J.Klempíř, H. Hansíková, J. Roth, J. Židovská , M. Bohm a J. Zeman. Aktivity komplexů dýchacího řetězce v izolovaných trombocytech u 18 pacientů s Huntingtonovou nemocí. Čes a Slov. Neurol Neurochir., 2005, 3, 169-173
2.J. Klempíř, N. Špačková, O. Nováková, J. Židovská, J. Roth. Unified Huntington´s Disease Rating Scale: clinical practice and critical approach. Funct Neurol 2006, 21 (4): 217-221
3.Jech R, Klempír J, Vymazal J, Zidovská J, Klempírová O, Růzicka E, Roth J. Variation of selective gray and white matter atrophy in Huntington's disease. Mov Disord. 2007 Sep 15;22(12):1783-9
4.Vymazal J, Klempír J, Jech R, Zidovská J, Syka M, Ruzicka E, Roth J. MR relaxometry in Huntington's disease: Correlation between imaging, genetic and clinical parameters. J Neurol Sci. 2007 Dec 15;263(1-2):20-5
5.Židovská J., Klempíř J., Kebrdlová V., Uhrová T., Koblihová J., Anders M., Doubek P, Vevera J., Roth J. Huntingtonova nemoc: zkušenosti s genetickým testováním v letech 1994-2005. Čes a Slov. Neurol Neurochir. 2007,70/103 (1):72-77
6.Klempíř J, Nováková O, Roth J. Poruchy paměti a bazální ganglia. In: Paměť a její poruchy. J Hort, R. Rusina eds. Maxdorf 2007, 313-17
7.Klempíř J, Roth J, Zárubová J, Písačka M, Špačková N, Tilley L. The McLeod syndrome: a case report. Parkinsonism and Related Disorders 2008, 14: 364-366.
8.Klempíř J, Klempířová, Štochl J, Špačková N, Roth J. Relationship between impairment of voluntary movements and cognitive impairment in Huntington´s disease. J Neurol 2009, 256: 1629-1633

Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika
Kateřinská 30, Praha 2, 128 21
Telefon: 224 96 55 50
E-mail: eruzi@lf1.cuni.cz

Rámcová témata PGS:
 • Studium motorických a non-motorických účinků hluboké mozkové stimulace u extrapyramidových poruch hybnosti
 • Analýza chůze a dalších vrozených a získaných pohybových stereotypů a jejich poruch
 • Výběr, fenotypická charakterisace a genová analýza klinických subpopulací jedinců s extrapyr. onemocněními (esenciální tremor, juvenilní Parkinsonova nemoc, Touretteův syndrom, aj.)
 • Neurofarmakologické mechanismy a léčebné studie u extrapyramidových poruch hybnosti

Anotace témat:
Výzkumné projekty PGS vycházejí z klinické náplně práce Centra extrapyramidových onemocnění. Hypo- a hyperkinetické poruchy hybnosti u Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových onemocnění slouží jako modelové příklady pro studium mechanismů řízení hybnosti u člověka. Ke sledování motorických a non-motorických projevů onemocnění se využívají klinimetrické, funkčně-zobrazovací, kinesiologické, elektrofysiologické a neuropsychologické metodiky. Tyto metody se využívají také k pozorování efektů farmakologických a nefarmakologických léčebných postupů (včetně funkčních neurochirurgických výkonů a fysioterapeutických technik). Klinicko-epidemiologické a genetické studie se provádějí s cílem poznat etiopatogenezi jednotlivých chorobných jednotek.

Poslední významné publikace k tématům PGS:
1.Růžička E, Hallett M, Jankovic J, eds. Gait Disorders. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001: 403 s.
2.Růžička E., Roth J., Kaňovský P. et al.: Dyskinetické syndromy. Extrapyramidová onemocnění II. Galén Praha 2002:320 s.
3.Růžička E., Urgošík D., Jech R., Serranová T., Volfová M., Roth J. et al. Hluboká mozková stimulace v léčbě Parkinsonovy nemoci a třesu: Pražská zkušenost 1998-2003. Čes a Slov Neurol Neurochir 2004;67/100:423-436
4.Balash Y., Giladi N., Růžička E., Jankovic J.: Disorders of posture and gait. In: Jankovic J and Tolosa E, eds. Parkinson's disease and movement disorders, 5th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2007
5.Růžička E, Línková H, Penicka M, Ulmanová O, Nováková L, Roth J. Low incidence of restrictive valvulopathy in patients with Parkinson's disease on moderate dose of pergolide. J Neurol 2007;254:1575-1578

Seznam absolventů PGS:
Jméno absolventazahájení PGSobhajoba dizertacenázev doktorské prácePozn.
MUDr. Robert Jech, PhD19932000Nové metody analýzy a syntézy vyvolaných odpovědí: Základní principy a příklady klinických aplikací 
Mgr. Kateřina Venderová, PhD19992003Rostlinné návykové látky: Kanabinoidy a kanabinoidní systém CNS ve vztahu k některým neurologickým onemocněnímFaF UK, spoluškolitel
Dr.med. Carl Nikolaus Homann, PhD20012004The Bradykinesia Akinesia IncoordinationTest for measuring motor dysfunction in Parkinson´s disease 
MUDr. Olga Ulmanová-Veselá, PhD19992006Esenciální tremor jako modelové onemocnění pro analýzu třesu 
MUDr. Alena Zumrová, PhD20042007Spinocerebellární degenerace: Klinické studie a molekulární diagnostika 
MUDr. Hana Brožová, PhD20012009Poruchy stoje a chůze u extrapyramidových onemocnění 

Seznam PGS u školitele v současnosti:
Jméno studenta trvání a forma studia Téma Pozn.
presenční kombinované
MUDr. Lucie Nováková-Zelená 2001-2005 2005- Non-motorické efekty hluboké mozkové stimulace  
MUDr. Tereza Serranová   2003- Hluboká mozková stimulace u extrapyramidových onemocnění, klinické a neurofysiologické studie přerušeno (mat.dovol.)
MUDr. Ondřej Fiala 2005-   Studium molekulární patologie extrapyramidových pohybových poruch  
Mgr. Ondřej Bezdíček 2008-   Struktura kognitivního deficitu u extrapyramidových onemocnění  
MUDr. Martina Hoskovcová 2008-   Poruchy stability a chůze u extrapyramidových onemocnění  
MUDr. Marie Kofránková 2009-   Patofysiologické mechanismy esenciálního tremoru  

Seznam nejvýznamnějších publikací vytvořených v rámci PGS na Neurologické klinice:
1.Jech R., Růžička E.: Kognitivní a zrakové funkce ve stáří: Analýza evokovaných potenciálů. Čas Lék Čes 1995;134:791-797
2.Jech R., Růžička E.: Brain stem auditory evoked potentials reflect central nervous system involvement in myasthenia gravis. J Neurol 1996;243:547-557
3.Bohbot V.D., Jech R., Bureš J., Nadel L., Růžička E.: Spatial and non-spatial memory involvement in myasthenia gravis, J Neurol 1997;244:529-532
4.Jech R., Růžička E., Nebuželský A., Krásenský J., Obenberger J., Seidl Z.: Funkční magnetická resonance a evokované potenciály - základní principy a aplikace. Psychiatrie 1999;3:228-236
5.Veselá O, Růžička E., Jech R., Roth J., Štěpánková K., Mečíř P., Solano Z., Preclíková E.: Colour discrimination impairment is not a reliable early marker of Parkinson´s disease. J Neurol 2001;248:975-978
6. Venderová K., Růžička E., Višňovský P.: Effect of cannabis on Parkinson´s disease symptoms: questionnaire based study. Homeostasis 2001;41:140-142
7.Fiala O., Růžička E.: International database of Tourette syndrome: pilot study of the project in Czech Republic. Homeostasis 2001;41:146-151
8.Veselá O., Růžička E., Jech R., Roth J., Mečíř P., Volfová M.: Esenciální tremor v naší populaci nemocných - základní charakteristika onemocnění a vyšetření kresbou spirály. Čes a Slov Neurol Neurochir 2002;65/98:181-186
9.Venderová K., Višňovský P., Růžička E.: Potenciální využití kanabinoidů ve farmakoterapii. Slovenský lekár 2002;12/26:208-212
10.Homann CN, Quehenberger F, Petrovic K, Hartung HP, Ruzicka E, Homann B, Suppan K, Wenzel K, Ivanic G, Ott E. Influence of age, gender, education and dexterity on upper limb motor performance in Parkinsonian patients and healthy controls. J Neural Transm 2003;110:885-897
11.Fiala O., Růžička E.: Mezinárodní databáze Touretteova syndromu: zapojení do projektu v České Republice. Čes a Slov Neurol Neurochir 2003;66/99:197-202
12.Homann CN, Suppan K, Wenzel K, Homann B, Pluta-Furst A, Crevenna R, Schinagl D, Ruzicka E, Dressler D, Ivanic G. East-west differences in the organization of botulinum toxin use in nine Central European countries. Eur J Neurol 2003;10:213-219
13.Ulmanová O., Růžička E.: Diferenciální diagnóza třesu. Postgraduální medicína 2003;5:426-429
14.Homann DD, Suppan K, Homann B, Crevenna R, Ivanic G, Ruzicka E. Driving in Parkinson's disease-a health hazard? J Neurol 2003;250:1439-46
15.Venderová K, Růžička E, Vorisek V, Visnovsky P. Survey on cannabis use in Parkinson's disease: subjective improvement of motor symptoms. Mov Disord. 2004;19:1102-6>
16.Roth J, Ulmanová O, Růžička E. Orgánové změny navozené ergotovými agonisty dopaminu: Čas na změnu léčebných doporučení u Parkinsonovy nemoci? Cas Lek Cesk 2005;144:123-6
17.Ulmanová O, Homann CN, Ulman R, Jech R, Čapek V, Klempíř J, Růžička E. Tremor magnitude: a single index to assess writing and drawing in essential tremor. Parkinsonism Rel Disord 2007;13:250-253
18.Novaková L, Růžička E, Jech R, Serranová T, Dušek P, Urgošík D. Increase in body weight is a non-motor side effect of deep brain stimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease. Neuro Endocrinol Lett. 2007;28:21-5
19.Stochl J, Boomsma A, van Duijn M, Brožová H, Růžička E. Mokken scale analysis of the UPDRS: dimensionality of the Motor Section revisited. Neuro Endocrinol Lett 2008;29:151-158
20.Stochl J, Boomsma A, Růžička E, Brožová H, Blahus P. On the structure of motor symptoms of Parkinson's disease. Mov Disord 2008;23:1307-1312
21.Valkovič P, Brožová H, Bötzel K, Růžička E, Benetin J. Push and release test predicts better Parkinson fallers and nonfallers than the pull test: comparison in OFF and ON medication states. Mov Disord 2008;23:1453-1457

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika
Kateřinská 30, Praha 2, 128 21
Telefon: 224 96 55 68 (18)
E-mail: ksonka@lf1.cuni.cz

Rámcová témata PGS:
 • Poruchy dýchání ve spánku
 • Poruchy spánku a bdění u neurologických onemocnění
 • Patofyziologie poruch spánku a bdění
 • Sociální aspekty poruch spánku a bdění

Anotace témat:
Témata vyházejí z klinické zkušenosti pracovníků Centra pro poruchy spánku a bdění VFN a 1. LF UK. Poruchy dýchání ve spánku jsou velmi časté, vyskytují se samostatně a nebo v kombinaci s různými chorobami. Četnost poruch spánku při neurologických chorobách je významná a v současnosti je ve světě i na našem pracovišti těmto souvislostem věnována velká pozornost. Jejich poznání může prohloubit znalost patofyziologie dotčených chorob a také zlepšit kvalitu života nemocných. Výzkum na neurologické klinice 1. LF UK se zakládá na dobře vybavené spánkové laboratoři, na velkém množství standardně vyšetřených nemocných a na spolupráci s blízkými i vzdálenými obory. Sociální aspekty poruch spánku a hlavně bdění jsou ve světě velmi studované, ale v ČR jim byla věnována zatím malá pozornost. Proto považujeme tento směr za prospěšný a vědecky perspektivní.

3 poslední významné publikace k tématu:
1.Nevšímalová S, Šonka K (eds). Poruchy spánku a bdění. Galén, Praha, 2007:1-345
2.Sonka K, Kemlink D, Buskova J, Pretl M, Srutkova Z, Maurovich Horvat E, Vodicka P, Polakova V, Nevsimalova S. Obesity accompanies narcolepsy with cataplexy but not narcolepsy without cataplexy. Neuro Endocrinol Lett 2010;31(5): 631-634
3.Brabec J, Rulseh A, Horinek D, Pala A, Guerreiro H, Buskova J, Petrovicky P, Nemcova V, Krasensky J, Seidl Z, Nimsky C, Sonka K. Volume of the amygdala is reduced in patients with narcolepsy - a structural MRI study. Neuro Endocrinol Lett, 2011;32:652-656
4.Postuma RB, Montplaisir JY, Pelletier A, Dauvilliers Y, Oertel W, Iranzo A, Ferini-Strambi L, Arnulf I, Hogl B, Manni R, Miyamoto T, Mayer G, Stiasny-Kolster K, Puligheddu M, Ju Y, Jennum P, Sonka K, Santamaria J, Fantini ML, Zucconi M, Leu-Semenescu S, Frauscher B, Terzaghi M, Miyamoto M, Unger MM, Cochen De Cock V, Wolfson C. Environmental risk factors for REM sleep behavior disorder: A multicenter case-control study. Neurology. 2012;79:428-434

Seznam absolventů PGS:
Jméno absolventazahájení PGSobhajoba dizertacenázev doktorské prácePozn.
MUDr. Vladimír Weiss, CSc19962000Syndrom spánkové apnoe u akromegalie 
MUDr. Julius Šimko, Ph.D. 2007Medikace carbamazepinem a riziko vzniku hypothyreozy 
MUDr. Simona Dostálová, Ph.D. 2008Kraniofaciální abnormity při spánkovém apnoickém syndromu 

Seznam PGS u školitele v současnosti:
Jméno studenta trvání a forma studia Téma Pozn.
presenční kombinované
MUDr. Eszter Horvath Maurovich 2005-2010 2010- Metabolické aspekty poruch spánku  
MUDr. Tereza Vorlová   2007- Spánková apnoe a vestibulární dysfunkce  
MUDr. Jana Slonková   2008- Ventilační poruchy ve spánku (sleep-related breathing disorder- SRBD) u pacientů po akutním CMP  
MUDr. Petra Kovalská 2012-   Ventilační poruchy ve spánku (sleep-related breathing disorder- SRBD) u pacientů po akutním CMP  

Seznam nejvýznamnějších publikací vytvořených v rámci PGS na Neurologické klinice:
1.Weiss V, Šonka K, Pretl M, Dostálová S, Klozar J, Rambousek P, Marek J, Haas T. Prevalence of the sleep apnea syndrome in acromegaly population. J Endocrinol Invest 2000;23:515-519
2.Dostálová S, Šonka K, Šmahel Z, Weiss V, Marek J, Hořínek D. Craniofacial abnormalities and their relevance for sleep apnoea syndrome aetiopathogenesis in acromegaly.Eur J Endocrinol 2001;144:491-497
3.Jakoubková M, Šonka K, Roth J, Růžička E, Michalčíková B, Jech R, Mečíř P, Nevšímalová S. Spánek při Parkinsonovy nemoci - dotazníkové šetření.Čes a Slov Neurol Neurochir 2001;64/97:268-272
4.Šonka K, Pretl M, Hnídková P, Nevšímalová S, Jakoubková M, Smolík P, Dauvilliers Y, Tafti M. Dvě kazuistiky rekurentní hypersomnie - klinika a polysomnografie. Čes a Slov Neurol Neurochir 2002;65/98:199-205
5.Dostálová S, Šonka K, Šmahel Z, Weiss V, Marek J. Cephalometric assessment of cranial abnormalities in patients with acromegaly.J CranioMaxilloFac Surg 2003;31:80-87
6.Kemlink D, Šonka K, Nevšímalová S, Pretl M, Benáková M, Zima T, Pantelakis L, Serranová T. Rodinné a sporadické formy syndromu neklidných nohou. Čes a Slov Neurol Neurochir 2003;66/99:387-391
7.Jakoubková M, Šonka K, Roth J, Růžička E, Jech R, Volfová M, Mečíř P, Nevšímalová S. Poruchy spánku u Parkinsonovy nemoci - subjektivní a objektivní údaje.Čes a Slov Neurol Neurochir 2003;66/99:392-394
8.Foltán R, Hoffmannová J, Donev F, Vlk M, Šonka K, Pretl M. Advancement musculus genioglossus a závěs jazylky v terapii obstrukčního spánkového apnoického syndromu. Čes a Slov Neurol Neurochir 2006;69/102:57-63
9. Šonka K, Kemlink D, Pretl M. Cataplexy treated with escitalopram - clinical experience. Neuro Endocrinol Lett. 2006;27(1-2):174-176
10.Kemlink D, Polo O, Montagna P, Provini F, Stiasny-Kolster K, Oertel W, de Weerd A, Nevsimalova S, Sonka K, Hogl B, Frauscher B, Poewe W, Trenkwalder C, Pramstaller PP, Ferini-Strambi L, Zucconi M, Konofal E, Arnulf I, Hadjigeorgiou GM, Happe S, Klein C, Hiller A, Lichtner P, Meitinger T, Muller-Myshok B, Winkelmann J. Family-based association study of the restless legs syndrome loci 2 and 3 in a European population. Mov Disord. 2007; 22 (2): 207-212
11. Vaňková Bušková J, Bušek P, Volná J, Šonka K, Nevšímalová S. Abnormal sleep microstructure and autonomic response in narcolepsy. Cesk Slov Neurol N 2007;70/103(2):158-162
12.Šonka K, Kelemen J, Kemlink D, Volná J, Pretl M, Zima T, Benákova H, Rambousek P, Foltán R, Donev F. Evening and morning plasma levels of protein S100B in patients with obstructive sleep apnea. Neuro Endocrinol Lett 2007;28(5):575-579
13.Kemlink D, Sonka K, Pretl M, Benakova H, Zima T, Nevšímalová S. Suggestive evidence of erythropoietin level abnormality in patients with sporadic and familial cases of the restless legs syndrome. Neuro Endocrinol Lett 2007;28:643-646
14.Šonka K, Pretl M, Havránková P, Volná J, Dušek P, Salvet A, Hening WA. Úspěšné použití jediné otázky pro screening syndromu neklidných nohou v České republice. Cesk Slov Neurol N 2007;70/103(6):685-686
15.Kemlink D, Pretl M, Šonka K, Nevšímalová S. A comparison of polysomnographic and actigraphic evaluation of periodic limb movements in sleep. Neurol Res 2008;30(3):234-238
16.Prihodova I, Sonka K, Kemlink D, Volna J, Nevsimalova S. Arousals in nocturnal groaning.Sleep Med. 2009;10:1051-1055
17.Nitsche MA, Jakoubkova M, Thirugnanasambandam N, Schmalfuss L, Hullemann S, Sonka K, Paulus W, Trenkwalder C, Happe S. Contribution of the premotor cortex to consolidation of motor sequence learning in humans during sleep. J Neurophysiol. 2010;104:2603-2614
18.Maurovich Horvat E, Tormášiová M, Slonková J, Kemlink D, Maurovich Horvat L, Pretl M, Nevšímalová S, Šonka K. Assessment of pregnancy outcomes in Czech and Slovak women with narcolepsy. Med Sci Monit 2010;16(12):SR35-40
19.Sonka K, Kemlink D, Buskova J, Pretl M, Srutkova Z, Maurovich Horvat E, Vodicka P, Polakova V, Nevsimalova S. Obesity accompanies narcolepsy with cataplexy but not narcolepsy without cataplexy. Neuro Endocrinol Lett 2010;31(5): 631-634
20.Volná J, Kemlink D, Kalousová M, Vávrová J, Majerová V, Mestek O, Švarcová J, Šonka K, Zima T. Biochemical oxidative stress related markers in patients with obstructive sleep apnea. Med Sci Monit 2011,22;17(9):CR491-497
21.Bušková J, Klempíř J, Majerová V, Picmausová J, Sonka K, Jech R, Roth J, Růžička E. Sleep disturbances in untreated Parkinson's disease. J Neurol 2011;258(12):2254-2259
22.Winkelmann J, Czamara D, Schormair B, Knauf F, Schulte EC, Trenkwalder C, Dauvilliers Y, Polo O, Högl B, Berger K, Fuhs A, Gross N, Stiasny-Kolster K, Oertel W, Bachmann CG, Paulus W, Xiong L, Montplaisir J, Rouleau GA, Fietze I, Vávrová J, Kemlink D, Sonka K, Nevsimalova S, Lin SC, Wszolek Z, Vilarino-Güell C, Farrer MJ, Gschliesser V, Frauscher B, Falkenstetter T, Poewe W, Allen RP, Earley CJ, Ondo WG, Le WD, Spieler D, Kaffe M, Zimprich A, Kettunen J, Perola M, Silander K, Cournu-Rebeix I, Francavilla M, Fontenille C, Fontaine B, Vodicka P, Prokisch H, Lichtner P, Peppard P, Faraco J, Mignot E, Gieger C, Illig T, Wichmann HE, Müller-Myhsok B, Meitinger T. Genome-Wide Association Study Identifies Novel Restless Legs Syndrome Susceptibility Loci on 2p14 and 16q12.1. PLoS Genet 2011;7(7): 1-10, e1002171
23.Brabec J, Rulseh A, Horinek D, Pala A, Guerreiro H, Buskova J, Petrovicky P, Nemcova V, Krasensky J, Seidl Z, Nimsky C, Sonka K. Volume of the amygdala is reduced in patients with narcolepsy - a structural MRI study. Neuro Endocrinol Lett, 2011;32:652-656
24.Bušková J, Vorlová T, Piško J, Sonka K. Severe sleep-related movement disorder induced by sertraline. Sleep Med. 2012;13:769-770
25.Vávrová J, Kemlink D, Sonka K, Havrdová E, Horáková D, Pardini B, Müller-Myhsok B, Winkelmann J. Restless legs syndrome in Czech patients with multiple sclerosis: An epidemiological and genetic study. Sleep Med. 2012;13(7):848-51

Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika
Kateřinská 30, Praha 2, 128 21
Telefon: 224 96 65 15
E-mail: ehavr@lf1.cuni.cz

Rámcová témata PGS:
 • Imunosupresivní postupy v léčbě sclerosis multiplex včetně jejích maligních forem
 • Neurorehabilitace v ovlivnění motorických funkcí pacientů s RS

Anotace témat:
1.Ověření bezpečnosti a účinnosti (klinické, imunologické, MRI) kombinačních postupů s imunosupresivními léky v léčbě MS. Zavádění intenzivních imunoablačních postupů v léčbě maligních forem MS. Detekce pacientů odpovídajících na léčbu nebo majících rizikové faktory pro maligní prognózu pomocí molekulárně - genetických metod (ve spolupráci s laboratoří KDDL a prof. P. Martáskem, DrSc.).
2.Sledování efektu moderních neurorehabilitačních metod v léčbě MS (včetně funkční MRI) - ve spolupráci s PhDr. K. Řasovou, PhD.
3.Neuropsychologie RS
Poznámka pro zájemce: přednost mají uchazeči, kteří docházeli do Centra pro demyelinizační onemocnění již během studia medicíny a podíleli se jak na klinickém vyšetřování, tak na vědeckých projektech.

Hlavní publikace školitele za posledních 5 let vážící se k tématu:
1.Frohman EM, Stuve O, Havrdova E, et al. Therapeutic considerations for disease progression in multiple sclerosis: evidence, experience, and future expectations. Arch Neurol. 2005 Oct;62(10):1519-30
2.Havrdova E. Aggressive multiple sclerosis-is there a role for stem cell transplantation? J Neurol. 2005 Sep;252 Suppl 3:iii34-iii37
3.Rasova K, Brandejsky P, Havrdova E, Zalisova M, Rexova P. Spiroergometric and spirometric parameters in patients with multiple sclerosis: are there any links between these parameters and fatigue, depression, neurological impairment, disability, handicap and quality of life in multiple sclerosis? Mult Scler. 2005 Apr;11(2):213-21
4.Havrdova E. Aggressive multiple sclerosis-is there a role for stem cell transplantation? J Neurol. 2005 Sep;252 Suppl 3:iii34-iii37
5.Frohman EM, Stuve O, Havrdova E, Corboy J, Achiron A, Zivadinov R, Sorensen PS, Phillips JT, Weinshenker B, Hawker K, Hartung HP, Steinman L, Zamvil S, Cree BA, Hauser S, Weiner H, Racke MK, Filippi M. Therapeutic considerations for disease progression in multiple sclerosis: evidence, experience, and future expectations. Arch Neurol. 2005 Oct;62(10):1519-30
6.Fassas A, Passweg JR, Anagnostopoulos A,Kazis A, Kozak T, Havrdova E, Carreras E, Graus F, Kashyap A, Openshaw H, Schipperus M, Deconinck E, Mancardi G, Marmont A, Hansz J, Rabusin M, Zuazu Nagore FJ, Besalduch J, Dentamaro T, Fouillard L, Hertenstein B, La Nasa G, Musso M, Papineschi F, Rowe JM, Saccardi R, Steck A, Kappos L, Gratwohl A, Tyndall A for the Autoimmune Disease Working Party of the EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation): Hematopoetic stem cell transplantation for multiple sclerosis: a retrospective study. J Neurol. 2002, vol 249, No 8, p. 1088-1097
7. Stepan JJ, Havrdova E, Tyblova M, Horakova D, Ticha V, Novakova I, Zikan V. Markers of bone remodeling predict rate of bone loss in multiple sclerosis patients treated with low dose glucocorticoids. Clin Chim Acta. 2004 Oct;348(1-2):147-5

Seznam absolventů PGS:
Jméno absolventazahájení PGSobhajoba dizertacenázev doktorské prácePozn.
MUDr.Hana Kalistová 2003Imunologické nálezy v mozkomíšním moku u pacientů s roztroušenou sklerosou mozkomíšní 
PhDr. Kamila Řasová20002004Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní 
MUDr. Ondřej Doležal20032009Posouzení vlivu neurorehabilitace použitím fMRI u pacientů s RS, plasticita CNS 
MUDr. Eva Krasulová20042013Cytokinová produkce periferními lymfocyty a monocyty u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v různých stadiích choroby a v závislosti na léčebném ovlivnění 

Seznam PGS u školitele v současnosti:
Jméno studenta trvání a forma studia Téma Pozn.
presenční kombinované
MUDr. Veronika Tichá   2001- Roztroušená sklerosa - léčba léky první volby: interferon beta, glatiramer acetát - a jejich kombinace s klasickými imunosupresivy: sledování efektu a tolerability, srovnání interferonu beta s pulsní terapií (efekt versus vedlejší účinky a cost effectiveness obou režimů)  
MUDr. Michaela Týblová   2000- Sclerosis multiplex - vztahy neurofyziologických funkcí a míry fyzické zátěže k imunologickým faktorům  
MUDr. Hana Horáková   2003- Prediktivní markery pro vývoj klinického stavu u pacientů s roztroušenou sklerosou mozkomíšní  
Mgr. Jana Dušánková   2005- Neuropsychologická problematika RS  
Mgr. Ali Alatar   2005- Funkční hybné poruchy u RS  

Seznam nejvýznamnějších publikací vytvořených v rámci PGS na Neurologické klinice
1.Zálišová K, Havrdová E: Vliv komplexního fyzioterapeutického programu (jehož součástí je aerobní zátěž) na fyzickou kondici, únavu a neurologický deficit nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní - pilotní studie. Č Slov Neurol. a Neurochir 2001,5:173-177
2.Řasová K. (Zálišová K), Havrdová E: Vliv komplexního fyzioterapeutického programu (jehož součástí je aerobní zátěž) na fyzickou kondici, únavu a neurologický deficit nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní - pilotní studie. Č Slov Neurol. a Neurochir 2001,5:173-177
3.Řasová K, Havrdová E, Brandejský P. Únava nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Klidový režim versus aerobní zatěžování. Čes a slov Neurol Neurochir 2002; 3: 145-149
4.Tichá V, Havrdová E, Nováková I, Horáková D: Mitoxantron v léčbě aktivní RS. Čes a slov Neurol Neurochir 66/99, 2003, No 1, 31-37
5.Rasova K, Brandejsky P, Havrdova E, Zalisova M, Rexova P. Spiroergometric and spirometric parameters in patients with multiple sclerosis: are there any links between these parameters and fatigue, depression, neurological impairment, disability, handicap and quality of life in multiple sclerosis? Mult Scler. 2005 Apr;11(2):213-21
6.Rasova K, Krasensky J, Havrdova E, Obenberger J, Seidel Z, Dolezal O, Rexova P, Zalisova M. Is it possible to actively and purposely make use of plasticity and adaptability in the neurorehabilitation treatment of multiple sclerosis patients? A pilot project. Clin Rehabil. 2005 Mar;19(2):170-81
7.Bušek P., Horáková D., Opavský J., Salinger J., Jech R., Šlachta R., Havrdová E. :Krátkodobá spektrální analýza variability srdeční frekvence u roztroušené sklerozy, Čes a Slov Neurol a Neuroch, 67/100, 2004; No 1: 37-42
8.Stepan JJ, Havrdova E, Tyblova M, Horakova D, Ticha V, Novakova I, Zikan V. Markers of bone remodeling predict rate of bone loss in multiple sclerosis patients treated with low dose glucocorticoids. Clin Chim Acta. 2004 Oct;348(1-2):147-54

Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika
Kateřinská 30, Praha 2, 128 21
Telefon: 224 96 55 39
E-mail: jech@cesnet.cz

Rámcová témata PGS:
 • Patofyziologické mechanismy řízení hybnosti u onemocnění extrapyramidového systému
 • Funkční magnetická rezonance - vývoj nových úloh a jejich aplikace v neurologii a neurochirurgii
 • Léčebné využití a vedlejší účinky hluboké mozkové stimulace

Anotace témat:
Výzkum je zaměřen na studium motorických a non-motorických účinků hluboké mozkové stimulace, na analýzu fyziologických mechanismů řízení volního pohybu a na poznávání patofyziologických mechanismů abnormálních pohybových vzorců (dystonie, myoklonus, třes, parkinsonismus). K tomu jsou využívány moderní diagnostické metody a technologie: funkční magnetická rezonance, voxel-based morfometrie, MR traktografie bílé hmoty, multimodalitní evokované potenciály, registrace jednotkové mozkové aktivity, elektroencefalografie a transkraniální magnetická stimulace.

Hlavní publikace školitele vážící se k tématu:
1.Jech R., Bareš M., Křepelová A., Urgošík D., Havránková P., Růžička E. DYT 6 - a novel THAP1 mutation with excellent effect on pallidal DBS. Mov Disord 2011 (v tisku)
2.1. Urgošík D., Jech R., Růžička E. Hluboká mozková stimulace u nemocných s extrapyramidovými poruchami pohybu - stereotaktická procedura a intraoperační nálezy. Čes a Slov Neurol Neurochir 2011 (v tisku)
3.Adamovičová M, Jech R, Urgošík D, Špačková N, Křepelová A. Pallidal stimulation in siblings with pantothenate kinase-associated neurodegeneration - 4 year follow-up. Mov Disord 2010 (e-pub)
4.Timmermann L., Pauls K.A.M., Wieland K., Jech R., Kurlemann G., Sharma N., Gill S.S., Haenggeli C.A., Hayflick S.J., Hogarth P., Leenders K.L., Limousin P., Malanga C.J., Moro E., Ostrem J.L., Revilla F.J., Santens P., Schnitzler A., Tisch S., Valldeoriola F., Vesper J., Volkmann J., Woitalla D., Peker S. Dystonia in Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation: outcome of bilateral pallidal stimulation. Brain. 2010; 133(Pt3):701-12
5.Jech R., Bareš M., Urgošík D., Černá O., Klement P., Adamovičová M., Příhodová I., Ošlejšková H., Růžička E. Deep brain stimulation in acute management of status dystonicus. Mov Disord 2009; 11;24(15):2291-2292
6.Jech R., Klempíř J., Vymazal J., Židovská J., Klempířová O., Růžička E., Roth J. Variation of selective gray and white matter atrophy in Huntington's disease. Mov Disord 2007; 22(12):1783-1789
7.Jech R., Růžička E., Urgošík D., Serranová T., Volfová M., Nováková O., Roth J., Dušek P., Mečíř P. Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus affects resting EEG and visual evoked potentials in Parkinson´s disease Clin Neurophysiol. 2006;117(5):1017-1028
8.Jech R., Dušek P., Wackermann J., Vymazal J. Cumulative BOLD signal changes support the "time accumulator" hypothesis. Neuroreport 2005;16(13):1467-1471
9.Jech R., Urgošík D., Tintěra J., Nebuželský A., Krásenský J., Liščák R., Roth J., Růžička E. Functional magnetic resonance imaging during deep brain stimulation: A pilot study in four patients with Parkinson´s disease. Movement Disorders 2001;16(4):1126-1132

Pregraduální studenti:
Jméno absolventaoddoTéma
Nolan Walker20022004Functional imaging of active and passive movements
Grégory OpertoIII/2004VII/2004Software for motion detection during event-related fMRI
Luca Di Gesaro I/20112004Clinical effects of deep brain stimulation

Seznam PGS u školitele v současnosti:
Jméno studenta trvání a forma studia Téma Pozn.
presenční kombinované
MUDr. Petra Havránková 2003-2006 2006- Kortikální mechanismy fokálních dystonií  
MUDr. Petr Dušek 2003-2006 2006- Percepce času  
MUDr. Robert Bartoš   2005-2010 fMRI ve stereonavigaci primární motorické oblasti  
MUDr. Tereza Serranová 2003-2006 2006- Non-motorické účinky DBS - afektivita  
MUDr. Filip Růžička 2003-2006 2006- Non-motorické účinky DBS - tloustnutí  
MUDr. Antonín Srp 2009-   Spontánní fluktuace BOLD signálu u extrapyramidových onemocnění  
MUDr. Anna Fečíková 2010-   Kortikální excitabilita u dystonických syndromů - efekt DBS  
Mgr. Tomáš Sieger 2009-   Neuronální aktivita bazálních ganglií  
Mgr. Štefan Hoľiga 2010-   Detekce pohybu pomocí kompatibilních rukavic pro účely fMRI  

Seznam nejvýznamnějších publikací vytvořených v rámci PGS na Neurologické klinice:
1.Dušek P., Jech R., Wackermann J., Vymazal J. Effects of dopaminergic therapy on time perception in Parkinson's disease: An event-related fMRI study. Fechner Day 2005, Proceedings of the 21st Annual Meeting of the International Society for Psychophysics, 77-82
2.Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Cihlář F., Hejčl A., Sameš M. Spolehlivost lokalizace primární motorické oblasti pomocí funkční magnetické rezonance. Čes Slov Neurol Neurochir 2006;69/102(3):189-194
3.Ulmanová O., Homann C. N., Ulman R., Jech R., Čapek V., Klempíř J., Růžička E. Tremor magnitude: a single index to assess writing and drawing in essential tremor. Parkinsonism Relat Disord 2007;13(4):250-253
4.Nováková L., Růžička E., Jech R., Serranová T., Dušek P., Urgošík D. Increase in body weight is an non-motor side effect of deep brain stimulatin of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease. Neuroendocrinology Letters 2007;28(1):21-25
5.Jiroutek P., Růžička E., Roth J., Jech R. Slowly progressive voluntary-automatic dissociation of facial movements (Foix-Chavany-Marie syndrome). Neuro Endocrinol Lett 2007;15;28(2):137-140
6.Vymazal J., Klempíř J., Jech R., Židovská J., Syka M., Růžička E., Roth J. MR Relaxometry in Huntington's Disease: Correlation between Imaging, Genetic and Clinical Parameters. J Neurol Sci. 2007 Dec 15;263(1-2):20-5
7.Zumrová A., Mušová Z., Havlovicová M., Schwabová J., Jech R., Hlavová E. Syndrom fragilního chromozómu X s tremorem/ataxií ,FXTAS): pilotní studie na souboru pacientů nejasné etiologie. Cesk Slov Neurol N 2007;70/103(5):558-561
8.Serranová T, Valls-Solé J, Mu?oz E, Genís D, Jech R, Seeman P. Abnormal corticospinal tract modulation of the soleus H reflex in patients with pure spastic paraparesis. Neurosci Lett. 2008 May 23;437(1):15-9
9.Havránková P., Jech R., Roth J., Urgošík D., Růžička E. Beneficial effect of deep brain stimulation of GPi in a Patient with dystonia-deafness phenotype. Mov Disord. 2009 Feb 15;24(3):465-6
10.Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Petrovický P., Hejčl A., Zolal A., Sameš M. Validity of primary motor area localization with fMRI versus electric cortical stimulation. Acta Neurochir (Wien). 2009;151(9):1071-80
11.Havránková P, Jech R, Walker ND, Operto G, Tauchmanová J, Vymazal J, Dušek P, Hromčík M, Růžička E. Repetitive TMS of the somatosensory cortex improves writer's cramp and enhances cortical activity. Neuro Endocrinol Lett. 2010;31(1):73-86
12.Anders M, Dvořáková J, Rathováa L, Havránková P, Pelcova P, Vaněčková M, Jech R, Holcát M, Seidl Z, Raboch J. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of refractory chronic tinnitus: A randomized, placebo controlled study. Neuro Endocrinol Lett. 2010;31(2):238-249
13.Dušek P, Bušková J, Růžička E, Majerová V, Srp A, Jech R, Roth J, Šonka K. Effects of ropinirole prolonged-release on sleep disturbances and daytime sleepiness in Parkinson disease. Clin Neuropharmacol. 2010 Jul;33(4):186-90
14.Keller J., Vymazal J., Ridzoň P., Rusina R., Kulišťák P., Malíková H., Rulseh A.M., Keller O., Jech R. Quantitative Brain MR Imaging in Amyotrophic Lateral Sclerosis. MAGMA 2010 (v tisku)

MUDr. David Kemlink, Ph.D.
Neurologická klinika, Centrum pro poruchy spánku a bdění
Kateřinská 30, Praha 2, 128 21
Telefon: 224 96 55 18
E-mail: kemlink@volny.cz

Rámcová témata PGS:
 • Syndrom neklidných nohou klinické a genetické aspekty
 • Neurofyziologické metody při vyšetřování spánku aplikace polysomnografie a aktigrafie
 • Asociační a vazebné genetické studie praktické postupy statistické genetiky u neurologických onemocnění

Anotace témat:
Výzkum je zaměřen na studium poruch spánku, které jsou v popředí zájmu Centra pro poruchy spánku a bdění na prvním místě syndrom neklidných nohou. Práce na poli tohoto onemocnění je zaměřena jak na klinické aspekty k čemuž jsou využívány především monitorovaních kapacity spánkové laboratoře. Ve spolupráci se zahraničním pracovištěm v Mnichově probíhá i základní výzkum genetických mechanismů za pomoci vysokokapacitních platforem. Základní postupy asociačních studií k vyhledávání a ověřování vlivu polymorfismů v genomu člověka mohou být aplikovány i na dalších multifaktoriální onemocnění s významnou genetickou složkou, z poruch spánku tento výzkum aktuálně probíhá u narkolepsie.

Tři hlavní publikace školitele vážící se k tématu:
1.Schormair B & Kemlink D, Roeske D, Eckstein G, Xiong L, Lichtner P, Ripke S, Trenkwalder C, Zimprich A, Stiasny-Kolster K, Oertel W, Bachmann CG, Paulus W, Högl B, Frauscher B, Gschliesser V, Poewe W, Peglau I, Vodicka P, Vávrová J, Sonka K, Nevsimalova S, Montplaisir J, Turecki G, Rouleau G, Gieger C, Illig T, Wichmann HE, Holsboer F, Müller-Myhsok B, Meitinger T, Winkelmann J. Nat Genet. 2008 Aug;40(8):946-8
2.Kemlink D, Plazzi G, Vetrugno R, Provini F, Polo O, Stiasny-Kolster K, Oertel W, Nevsimalova S, Sonka K, Högl B, Frauscher B, Hadjigeorgiou GM, Pramstaller PP, Lichtner P, Meitinger T, Müller-Myshok B, Winkelmann J, Montagna P. Suggestive evidence for linkage for restless legs syndrome on chromosome 19p13. Neurogenetics. 2008 May;9(2):75-82
3.Kemlink D, Pretl M, Sonka K, Nevsimalova S. A comparison of polysomnographic and actigraphic evaluation of periodic limb movements in sleep. Neurol Res. 2008 Apr;30(3):234-8

Seznam PGS u školitele v současnosti:
Jméno studenta trvání a forma studia Téma Pozn.
presenční kombinované
MUDr. Jana Vávrová 2008-   Genetické aspekty syndromu neklidných nohou  
MUDr. Zuzana Šrůtková 2010-   Komorbidity hypersomnií a poruch hybnosti ve spánku  


MUDr. Tomáš Kalinčík, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Kateřinská 30, Praha 2, 128 21
Telefon: 224 96 65 15
E-mail: tomas.kalincik@unimelb.edu.au

Rámcová témata PGS:
 • Roztroušená skleróza: prediktivní a prognostické faktory, neuropsychologie, farmakoekonomie a genetika

Anotace témat:
Výzkum se zaměřuje na klinické a paraklinické faktory s významem pro individuální predikci průběhu nemoci a účinnosti léčby. Témata prací se věnují i dalším aspektům roztroušené sklerózy: účinnosti a bezpečnosti kombinované biologické a imunosupresivní léčby, osteoporóze, imunologii, genetice, farmakoekonomice a neuropsychologii. Součástí těchto okruhů je také biostatistika a metodologie výzkumu v základních i aplikovaných neurovědách.

Tři hlavní publikace školitele vážící se k tématu:
1.Kalincik T, Vaneckova M, Tyblova M, Krasensky J, Seidl Z, Havrdova E, Horakova D (2012) Volumetric MRI markers and predictors of disease activity in early multiple sclerosis: a longitudinal cohort study. PLoS One 7(11):e50101
2.Horakova D*, Kalincik T*, Dolezal O, Krasensky J, Vaneckova M, Seidl Z, Havrdova E (2012) Early predictors of non-response to interferon in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand 126(6):390-7
3.Kalincik T*, Horakova D*, Dolezal O, Krasensky J, Vaneckova M, Seidl Z, Havrdova E (2012) Interferon, azathioprine and corticosteroids in multiple sclerosis: 6-year follow-up of the ASA cohort. Clin Neurol Neurosur 114:940-6

Seznam současných PGS - podílí se na školení jako spoluškolitel:
Jméno studenta trvání a forma studia Téma Pozn.
presenční kombinované
MUDr. Veronika Tichá   2009- Kombinvaná léčba u aktivní roztroušené sklerózy  
MUDr. Michaela Týblová   2008- Osteoporóza u roztroušené sklerózy  
Mgr. Jana Blahová-Dušánková   2005- Neuropsychologie a farmakoekonomika roztroušené sklerózy  
MUDr. Petra Nytrová 2010-   Biomarkery u neuromyelitic optica  
MUDr. Pavla Zborníková 2010-   Genová exprese a odpověď na imunomodulační léčbu roztroušené sklerózy  
MUDr. Veronika Majerová   2008- Non-motor signs of the disorders of basal ganglia  

Seznam nejvýznamnějších publikací vytvořených v rámci PGS na Neurologické klinice:
1.Blahova Dusankova J*, Kalincik T*, Havrdova E, Benedict RHB (2012) Cross Cultural Validation of the Minimal Assessment of Cognitive Function in Multiple Sclerosis (MACFIMS) and the Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis (BICAMS). Clin Neuropsychol 26:1186-1200
2.Ticha V*, Kalincik T*, Havrdova E (2012) Interferon beta or azathioprine as add-on therapies in patients with active multiple sclerosis. Neurol Res 34(10):923-930
3.Zbornikova P, Kralik L, Lelkova P, Kalincik T, Havrdova E, Martasek P (2012) Microsatellite polymorphism in heme oxygenase 1 gene promoter in multiple sclerosis. Folia Biologica 58(2):69-74
4.Horakova D*, Kalincik T*, Blahova Dusankova J, Dolezal O (2012) Clinical correlates of grey matter pathology in multiple sclerosis. BMC Neurol 12:10
5.Blahova Dusankova J, Kalincik T, Dolezal T, Kobelt G, Havrdova E (2012) Cost of multiple sclerosis in the Czech Republic: the COMS study. Mult Scler J 18(5):662-8
6.Majerová V, Kalinčík T, Laczó J, Vyhnálek M, Hort J, Bojar M, Růžička E, Roth J (2012) Disturbance of real space navigation in moderately advanced but not in early Huntington's disease. J Neurol Sci 312(1-2):86-91


MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Kateřinská 30, Praha 2, 128 21
Telefon: 224 96 55 39
E-mail: hana.brozova@lf1.cuni.cz

Rámcová témata PGS:
 • Patofyziologie poruch chůze u extrapyramidových onemocnění
 • Terapeutické možnosti ovlivnění poruch chůze u Parkinsonovy nemoci

Anotace témat:
Výzkumné projekty se zabývají problematikou poruch chůze, které patří k základním příznakům Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových onemocnění. Cílem výzkumu je lepší pochopení  patofyziologických mechanismů poruch stability a chůze a jejich následné terapeutické ovlivnění.

Tři hlavní publikace školitele vážící se k tématu:
1.Brozova H, Stochl J, Roth J, Ruzicka E. Fear of falling has greater influence than other aspects of gait disorders on quality of life in patients with Parkinson's disease. Neuro Endocrinol Lett. 2009;30:453-457. IF:1.047
2.Brozova H, Barnaure I, Alterman RL, Tagliati M. STN-DBS frequency effects on gait and speech in advanced Parkinson's disease, Neurology 2009;72:770. IF:8.172
3.Valkovic P, Brozova H, Botzel K, Ruzicka E, Benetin J. Push and release test predicts better Parkinson fallers and nonfallers than the pull test: comparison in OFF and ON medication states. Mov Disord. 2008; 23:1453-1457. IF:3.898
4.Růžička E, Brožová H. Atlas poruch chůze, Multimediální CD, Adéla 2006
5.Ruzicka E, Brozova H. Atlas of Gait disorders,  Multimedial CD, Adela 2009

Seznam PGS u školitele v současnosti:
Jméno studenta trvání a forma studia Téma Pozn.
presenční kombinované
MUDr. Oleksii Nevidomyi 2010-   Intermitentní chůzové poruchy u extrapyramidových onemocnění  


MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Kateřinská 30, Praha 2, 128 21
Telefon: 224 96 55 32
E-mail: iva.prihodova@lf1.cuni.cz

Rámcová témata PGS:
 • Poruchy spánku v dětském věku a jejich zdravotní důsledky
 • Abnormní pohyby související se spánkem
 • Poruchy spánku u dětských neuropsychiatrických onemocnění

Anotace témat:
Témata jsou zaměřena na spánkové poruchy, které mohou ovlivňovat kvalitu života  v dětském věku (abnormní pohyby ve spánku, obstrukční spánková apnoe, parasomnie). Práce je možné směřovat na polysomnografické charakteristiky těchto onemocnění včetně jejich dopadu na spánkovou mikrostrukturu. Jinou možností hodnocení jsou dotazníkové metody a aktigrafické vyšetření. Dalším tématem je výskyt poruch spánku u dětí s psychiatrickými onemocněními (např. u poruchy pozornosti s hyperaktivitou - ADHD, Touretteova syndromu), možné vzájemné souvislosti a vliv spánkových poruch na klinickou symptomatiku.

Tři hlavní publikace školitele vážící se k tématu:
1.Prihodova I, Paclt I, Kemlink D, Skibova J, Ptacek R, Nevsimalova S. Sleep disorders and daytime sleepiness in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: a two-night polysomnographic study with a multiple sleep latency test. Sleep Med 2010;11:922-8
2.Prihodova I, Sonka K, Kemlink D, Volna J, Nevsimalova S. Arousals in nocturnal groaning. Sleep Med 2009; 9:1051-1055
3.Stepanova I, Nevsimalova S, Hanusova J. Rhythmic  movement disorder in sleep persisting into childhood and adulthood. Sleep 2005; 28: 851-857

Seznam PGS u školitele v současnosti:
Jméno studenta trvání a forma studia Téma Pozn.
presenční kombinované
MUDr. Lenka Plchová 2010-   Porucha chování v REM spánku  


MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Kateřinská 30, Praha 2, 128 21
Telefon: 224965539, 224965078
E-mail: jiri.klempir@seznam.cz

Rámcová témata PGS:
 • Klinické, metabolické, genetické a morfologické aspekty Huntingtonovy nemoci
 • Animální modely Huntingtonovy nemoci
 • Motorické, nonmotorické a morfologické aspekty Parkinsonovy nemoci
 • Parkinson plus syndromy

Anotace témat:

Hlavní publikace školitele vážící se k tématu:
1.Klempíř J, Židovská J, Štochl J, Kebrlová V, Uhrová T, Roth J. The number of CAG repeats within the normal allele does not influence the age of onset in Huntington's disease. Mov Disord. 2011;26:125-9. IF:4,014
2.Klempíř J, Klempířová O., Roth J. Influence of emotional instability on behavioral disorders in DYT11. Mov Disord. 2010;25:791-2. IF:4,014
3.Klempíř J, Klempířová O, Štochl J, Špačková N, Roth J. The relationship between impairment of voluntary movements and cognitive impairment in Huntington's disease. J Neurol. 2009;256:1629-33. IF:2,536
4.Vymazal J, Klempíř J, Jech J, Syka M, Růžička E, Roth J. MR Relaxometry in Huntington´s Disease: Correlation between Imaging, Genetic and Clinical Parameters. J Neurol Sciences, 2007; 263:20-5, IF:2,366
5.Jech R, Klempíř J, Židovská J, Vymazal J, Růzička E, Klempířová O, Roth J. Variations of selective gray and white matter atrophy in Huntington’s disease. Mov Dis, 2007; 22:1783-9. IF:2,9

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum pro poruchy spánku a bdění
Kateřinská 30, Praha 2, 128 21
Telefon: 224965518
E-mail: jitka.buskova@lf1.cuni.cz

Rámcová témata PGS:
 • Diferenciální diagnostika hypersomnií: využití neurofyziologických a neuropsychologických metod
 • Parasomnie: patofyziologické aspekty, diagnostika, farmakologické a nefarmakologické postupy
 • Procesy učení a paměti vázané na poruchy spánku
 • Poruchy spánku jako prediktor neurodegenerativních onemocnění
 • Noční záchvatové stavy
 • Sny z pohledu neurologa

Hlavní publikace školitele vážící se k tématu:
1.Bušková J, Piško J, Pastorek L, Šonka K. The course and character of sleepwalking in adulthood: a clinical and polysomnographic study. Behav Sleep Med 2013, accepted 8/2013. IF= 1.125
2.Bušková J, Piško J, Dostálová S, Růzička E, Šonka K. Incomplete sleep paralysis as the first symptom of narcolepsy. Sleep Med 2013;14:919-21. IF=3.487
3.Bušková J, Vorlová T, Piško J, Šonka K. Severe sleep-related movement disorder induced by sertraline. Sleep Med 2012;13:769-770. IF=3.487
4.Bušková J, Klempíř J, Majerová V, Picmausová J, Šonka K, Jech R, Roth J, Růžička E. Sleep disturbances in untreated Parkinson´s disease. J Neurol 2011;259:2254-9. IF= 2.903
5.Bušková J, Klaschka J, Šonka K, Nevšímalová S. Olfactory dysfunction in narcolepsy with and without cataplexy. Sleep Med 2010;11:558-561. IF=3.699
6.Morrison I, Bušková J, Nevšímalová S, Douglas NJ, Riha RL. Diagnosing narcolepsy with cataplexy on history alone: challenging the International Classification of Sleep Disorders (ICSD-2) criteria. Eur J Neurol 2011; 18:1017-20. IF=2.510
7.Bušková J. The neurobiological basis of hallucinations. Hallucinations – types, stages and treatments in Nova biomedical, Neuroscience research progress. 2011; Chapter 13, Pages: 219-223.

Aktualizováno: 30.11.2013