Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 
 
Uvod
E-learning
Všeobecné lékařství
Volitelné přeměty
Erasmus
Stomatologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
Domácí stránka NK
 
 

Fyzioterapie - 2.ročník - 1027

(zimní semestr 2016/2017)

Anotace:
  Výuka a znalosti jednotlivých funkcí centrálního a periferního nervového systému. Důkladná znalost motorického systému a základních příznaků poruch hybnosti. Seznámení se základními neurologickými symptomy a syndromy a s jejich patofyziologií.Základy neurologické rozvahy a základy neurologického vyšetření a jeho interpretace. Podmínkou zápočtu je prezence na vypsaných seminářích. Povolena jedna omluvená absence ze závažných (např. zdravotních) důvodů.

Fyzioterapie - 2.ročník - 1532

(letní semestr 2016/2017)

Anotace:
  Výuka a znalosti jednotlivých funkcí centrálního a periferního nervového systému. Důkladná znalost motorického systému a základních příznaků poruch hybnosti. Seznámení se základními neurologickými symptomy a syndromy a s jejich patofyziologií.Základy neurologické rozvahy a základy neurologického vyšetření a jeho interpretace. Podmínkou udělení zápočtu v letním semestru je úspěšné absolvování písemného testu a prezence na vypsaných seminářích; povolena jedna omluvená absence z výjimečných (např.zdravotních) důvodů. Podmínky zkoušky: Ústní zkouška: 2 otázky z uvedených zkušebních otázek.

Fyzioterapie - 3.ročník - 1102

(zimní semestr 2014/2015)

Anotace:
  Znalosti problematiky nejdůležitějších neurologických onemocnění. Základní diagnostické a léčebné postupy. Praktické seznámení se s neurologickými chorobami a jejich příznaky. Důraz je kladen na vyšetření a diagnostiku neurologického pacienta fyzioterapeutem. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování písemného testu a prezence na vypsaných seminářích a praktické výuce. Povolena jedna omluvená absence z výjimečných (např.zdravotních) důvodů.

Fyzioterapie - neurorehabilitace - 3.ročník - 1661

(letní semestr 2012/2013)

Anotace:
  Znalosti problematiky nejdůležitějších neurologických onemocnění.Neurofyziologické podklady rehabilitace u jednotlivých neurologických onemocnění a nácvik praktických dovedností u lůžka. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování písemného testu a praktické zkoušky a dále prezence na vypsaných seminářích a praktické výuce. Podmínky zkoušky: 2 otázky z přednesené problematiky.

Aktualizováno: 25.1.2016