Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 
 
Uvod
E-learning
Všeobecné lékařství
Volitelné přeměty
Erasmus
Stomatologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
Domácí stránka NK
 
 

1170 - Zubní lékařství

(letní semestr 2016/2017)

Anotace:
  Neurologické vyšetření, neurofyziologie, zobrazovací metody, rehabilitace. Základní syndromologie, centrální a periferní nervový systém, základní klinické jednotky. Základní léčebné postupy.

Organizace výuky:
  Neurologické vyšetření, neurofyziologie, zobrazovací metody, rehabilitace. Základní syndromologie, centrální a periferní nervový systém, základní klinické jednotky. Základní léčebné postupy.

Dvoutýdenní blok výuky je tvořen stážemi na oddělení (denně od 8:00 do 9:45, dle rozpisu rozdělení na skupiny) a semináři (denně od 10,00 do 11,30 na posluchárně kliniky). Prezence na seminářích a stážích je sledována a rozhodnutí o omluvě celkem nejvýše 2 dnů absence je v kompetenci vyučujícího asistenta. Absence delšího trvání bude nutno nahradit po dohodě s vedoucím výuky. Součástí výuky je zkoušení asistentem v průběhu stáží. Dvoutýdenní blok je uzavřen udělením zápočtu.
V poslední den bloku je možné skládat zkoušku. Tento termín zkoušky je rezervován pouze pro studenty právě končícího bloku, kteří získali zápočet. Další termíny budou vypsány až ve zkouškovém období na konci semestru. Zahraniční stáž je uznána, pokud stáž na neurologii má minimálně stejné trvání jako na 1. LF UK a je hodnocena minimálně stejným počtem kreditů. Zkoušku musí student absolvovat na 1. LF UK nezávisle na tom, zda ji již složil v cizině. Termín je ve zkouškovém období.
Pravidla získání zápočtu neurologie
Podmínky udělení zápočtu:
Prezence na nejméně 90 % seminářů v posluchárně a stáží u lůžka (tj. pouze 1 celodenní absence)
Možnosti náhrady absence:
1. Na konci semestru jsou vypisovány náhradní stáže o trvání 5 pracovních dnů
2. Ve zcela výjimečných případech individuálně s vyučujícím
Zápočet je standardně udělován poslední den stáží, nejpozdějším možným termínem k udělení je konec daného akademického roku.

Aktualizováno: 10.2.2017