Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 
 
Uvod
E-learning
Všeobecné lékařství
Volitelné přeměty
Erasmus
Stomatologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
Domácí stránka NK
 
 

Náhradní stáže/compensatory practicals 2016/2017

30/1 - 1/2 2017
  • přihláška a další informace jsou k dispozici v sekretariátu kliniky

Úvodem

  Na neurologické klinice 1. LF UK se vyučuje neurologie a jí příbuzné obory pro studenty magisterských a bakalářských oborů 1. lékařské fakulty UK a jiných fakult UK.
  Základní informace o jednotlivých předmětech jsou k dispozici na internetových stránkách kliniky a časové rozpisy výuky jsou mimo internetových stránek kliniky vyvěšeny na informační tabuli pro studenty u vchodu do hlavní budovy v přízemí proti vrátnici.
Výuku koordinuje prof. MUDr K. Šonka, DrSc. (ksonka@lf1.cuni.cz)
Eventuelní změny termínů blokové výuky+zkouškové termíny: Marek Nykl (mnykl@lf1.cuni.cz)

Koordinátoři jednotlivých předmětů:
  • Neurologie V. ročník: as. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
  • Klinická neurologie VI. ročník: Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
  • Anglická výuka (neurologie IV. a VI. ročník, program Erasmus): as. MUDr. David Kemlink, Ph.D.
  • Stomatologie V. ročník: as. MUDr. Michaela Týblová
  • Ergoterapie: as. MUDr. Martina Hoskovcová
  • Fyzioterapie: as. MUDr. Martina Hoskovcová
  • Neurologie od A do Z: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
  • Spánková medicína: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
  • Neurovědy: Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Výuku organizačně zajišťuje a případné dotazy vyřizuje Marek Nykl (mnykl@lf1.cuni.cz) v době Po-Pá: 10.00 - 14.00 hod.

Aktualizováno: 18.1.2017