Náhradní stáže/compensatory practicals 2016/2017

30/1 - 1/2 2017

Úvodem

  Na neurologické klinice 1. LF UK se vyučuje neurologie a jí příbuzné obory pro studenty magisterských a bakalářských oborů 1. lékařské fakulty UK a jiných fakult UK.
  Základní informace o jednotlivých předmětech jsou k dispozici na internetových stránkách kliniky a časové rozpisy výuky jsou mimo internetových stránek kliniky vyvěšeny na informační tabuli pro studenty u vchodu do hlavní budovy v přízemí proti vrátnici.
Výuku koordinuje prof. MUDr K. Šonka, DrSc. (ksonka@lf1.cuni.cz)
Eventuelní změny termínů blokové výuky+zkouškové termíny: Marek Nykl (mnykl@lf1.cuni.cz)

Koordinátoři jednotlivých předmětů:

Výuku organizačně zajišťuje a případné dotazy vyřizuje Marek Nykl (mnykl@lf1.cuni.cz) v době Po-Pá: 10.00 - 14.00 hod.

Aktualizováno: 18.1.2017